Tài chính

MobiFone tham gia vào lĩnh vực trung gian thanh toán

23:17 | 08/10/2019

Chia sẻ

Vào cuối tháng 9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 408/QĐ-UBQLV về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Theo đó, MobiFone sẽ tham gia cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (mã ngành theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Hội đồng thành viên MobiFone có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh; tổ chức thực hiện, triển khai kinh doanh ngành nghề cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, MobiFone có trách nhiệm bảo đảm hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo toàn và gia tăng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Hiện tại, MobiFone đã nộp đề án xin cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán lên Ngân hàng Nhà nước với hạn mức đề xuất dưới 500.000 đồng/giao dịch và không hạn chế số lần giao dịch.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cũng nộp đề án cung cấp dịch vụ Mobile Money lên Ngân hàng Nhà nước.

TH