Nhà đất

Long An giao hơn 13.000 m2 đất cho Cát Tường Group làm khu dân cư

07:58 | 19/04/2021

Chia sẻ

Dự án khu dân cư Đức Hòa Hạ do Cát Tường Group làm chủ đầu tư với quy mô hơn 2 ha, tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An vùa ký Quyết định giao đất 13.765 m2 đất tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa cho CTCP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) đầu tư Khu dân cư Đức Hòa Hạ.

Cụ thể, 8.420,8 m2 đất ở tại nông thôn sẽ đầu tư xây dựng nhà liên kế, giao đất có thu tiền sử dụng đất; 5.344,2 m2 đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không kinh doanh (đất hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông, cây xanh), giao đất không thu tiền sử dụng đất được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt.

Theo Quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt, tổng vốn đầu tư dự án Khu dân cư Đức Hòa Hạ là 25 tỷ đồng.

Liên quan đến việc giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh này cho biết, Cát Tường Group đã đã hoàn thành ký quỹ theo Quyết định chủ trương đầu tư số 5103 ngày 5/12/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 454 ngày 5/2/2018 của UBND tỉnh.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Cát Tường Group, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp là 1.467 tỷ đồng. Năm 2019, vốn chủ sở hữu của Cát Tường Group là 2.732 tỷ đồng.

"Như vậy, năng lực tài chính của Công ty phù hợp và đảm bảo với quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ", Sở TNMT kết luận.

Khải An