Chứng khoán

Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nộp hồ sơ niêm yết lên HNX

17:13 | 02/06/2020

Chia sẻ

Số lượng cổ phiếu đăng kí niêm yết là hơn 3,1 tỉ cổ phiếu, qui mô vốn hóa thị trường hiện tại của Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) là gần 20.500 tỉ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo nhận được hồ sơ đăng kí niêm yết của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR). Số lượng cổ phiếu đăng kí niêm yết là hơn 3,1 tỉ cổ phiếu.

Được biết, cổ phiếu BSR của Lọc Hóa dầu Bình Sơn đăng kí giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 1/3/2018. Giá đóng cửa trong phiên giao dịch đầu tiên là 31.300 đồng/cp. Tuy nhiên, giá cổ phiếu này liên tục giảm sau khi giao dịch trên UPCoM.

Đóng cửa phiên 2/6, giá cổ phiếu BSR ở 6.600 đồng/cp, tương đương vốn hóa thị trường gần 20.500 tỉ đồng. 

Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vùa được tổ chức vào cuối tháng 5, đại hội thông qua iệc niêm yết cổ phiếu BSR trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2020 hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) khi đủ điều kiện. 

Việc niêm yết trên các sàn chứng khoán lớn giúp cổ phiếu BSR có cơ hội giao dịch sôi động trên thị trường, đồng thời thực hiện việc thoái vốn trên sàn giao dịch theo kế hoạch.

Trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm BSR là thực hiện thoái vốn của PVN tại BSR và thoái phần vốn của BSR tại các đơn vị trực thuộc theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.


Lợi Hoàng