Tài chính

Dừng xem xét hồ sơ đăng kí niêm yết của MSB

15:21 | 02/06/2020

Chia sẻ

Ngân hàng trước đó đã có kế hoạch hoãn việc niêm yết trên sàn HOSE do những diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán trong quí I/2020 và cho biết sẽ tái khởi động kế hoạch này vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.
Dừng xem xét hồ sơ đăng kí niêm yết của MSB - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Ảnh: MSB)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết đã dừng xem xét hồ sơ đăng kí niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do đến ngày 1/6/2020, Sở vẫn không nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung của ngân hàng theo yêu cầu.

Cách đây không lâu, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của MSB đã thông qua việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên HOSE trước những diễn biến bất lợi của thị trường trong quí I/2020 và sẽ tái khởi động việc niêm yết vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng kí giao dịch cổ phiếu trên UPCoM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lí nhà nước.

Năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.439 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2019; tổng tài sản 170.000 tỉ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81.500 tỉ đồng; huy động vốn đạt 99.000 tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. MSB cũng đặt mục tiêu xử lí toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020.


Trúc Minh