|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 2/2024: Tiếp tục ổn định

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 2/2024: Tiếp tục ổn định

Bước sang tháng 2, Ngân hàng CBBank không có điều chỉnh mới so với tháng trước. Hiện tại, phạm vi lãi suất vẫn duy trì trong khoảng 4,1 - 5,4%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:17 | 02/02/2024
Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 1/2024

Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 1/2024

Ghi nhận tại Ngân hàng CBBank, biểu lãi suất tiết kiệm hiện vẫn duy trì trong khoảng 4,1 - 5,4%/năm trong tháng này. Theo đó, ngân hàng áp dụng lãi suất này tại các kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:25 | 03/01/2024
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 12/2023 tăng, giảm như thế nào?

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 12/2023 tăng, giảm như thế nào?

Lãi suất tiền gửi tại quầy đồng loạt giảm 0,6 điểm % từ kỳ hạn 6 tháng trở lên. Theo ghi nhận, khung lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 4,1 - 5,4%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -15:49 | 04/12/2023
Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 11/2023 mới nhất

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 11/2023 mới nhất

Sang tháng mới, lãi suất tiền gửi được Ngân hàng CBBank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,3 điểm %, hiện dao động trong khoảng 4,1 - 6%/năm. Theo đó, biểu lãi suất này dành cho kỳ hạn 1 - 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -15:09 | 02/11/2023
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 10/2023 cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 10/2023 cao nhất là bao nhiêu?

Ghi nhận cho thấy, lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm 0,6 điểm % từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, nhận lãi cuối kỳ. Hiện, 6,3%/năm là mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi tại quầy trong tháng này.
Tài chính -13:57 | 03/10/2023
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 9/2023: Giảm từ kỳ hạn 6 tháng trở lên

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 9/2023: Giảm từ kỳ hạn 6 tháng trở lên

Bước sang tháng mới, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được CBBank điều chỉnh giảm đối với kỳ hạn 6 - 60 tháng. Hiện, biểu lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 4,1 - 6,9%/năm trong tháng 9 này, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng và nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -11:42 | 07/09/2023
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) trong tháng 8/2023 cao nhất là 7,8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) trong tháng 8/2023 cao nhất là 7,8%/năm

Sang tháng mới, Ngân hàng CBBank được điều chỉnh giảm 0,1 - 0,5 % điểm lãi suất so với tháng trước. Bên cạnh đó, mức lãi suất cao nhất 1,8%/năm được ghi nhận tại kỳ hạn 13 tháng và từ 13 tháng trở lên đối với tiền gửi online.
Tài chính -11:11 | 03/08/2023
Chi tiết lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 7/2023

Chi tiết lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 7/2023

Khảo sát ngày 5/7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xây dựng ghi nhận không đổi tại hầu hết các kỳ hạn. Trong đó, biểu lãi suất duy trì ổn định trong khoảng 7,9 - 8,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 7 - 60 tháng và nhận lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:07 | 05/07/2023
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 6/2023: Tăng đồng loạt tại các kỳ hạn

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 6/2023: Tăng đồng loạt tại các kỳ hạn

Bước sang tháng 6, ngân hàng Xây dựng có động thái điều chỉnh tăng 0,65 - 0,9 điểm % lãi suất đối với tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -14:04 | 05/06/2023
Chi tiết lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2023

Chi tiết lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 5/2023

Sang tháng 5, lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBBank) ổn định đồng loạt tại các tất cả các kỳ hạn so với tháng trước. Hiện, khung lãi suất 3,8 - 7,5%/năm được huy động cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 60 tháng theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Tài chính -16:55 | 09/05/2023
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 6/2022 cao nhất là 7,05%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 6/2022 cao nhất là 7,05%/năm

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng được duy trì ổn định trong tháng này. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,05%/năm, áp dụng với tiền gửi online tại kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.
Tài chính -15:29 | 03/06/2022
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tăng mạnh trong tháng 5/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tăng mạnh trong tháng 5/2022

Mới đây, Ngân hàng Xây Dựng đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,05%/năm, áp dụng cho tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.
Tài chính -11:32 | 10/05/2022
Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 4/2022

Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 4/2022

Bước sang tháng 4/2022, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Xây dựng vẫn không có sự điều chỉnh mới so với trước. Mức lãi suất cao nhất đang được ghi nhận hiện là 6,8%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 15 - 60 tháng.
Tài chính -15:19 | 12/04/2022
Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tiếp tục ổn định trong tháng 3/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tiếp tục ổn định trong tháng 3/2022

Khảo sát trong tuần đầu tháng 3 cho thấy lãi suất tiền gửi tại quầy có kỳ hạn 1 - 60 tháng ở Ngân hàng Xây dựng dao động trong khoảng 3,5%/năm - 6,7%/năm.
Tài chính -17:42 | 01/03/2022
Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 2/2022

Cập nhật lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 2/2022

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại Ngân hàng Xây Dựng trong tháng 2 tiếp tục được duy trì ở mức là 6,8%/năm dành cho khoản tiền tiết kiệm online có kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng.
Tài chính -23:59 | 14/02/2022

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng