|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính ngân hàng

Chủ nợ (Creditor) là ai? Đặc điểm và trường hợp nếu không được thanh toán

Chủ nợ (Creditor) là ai? Đặc điểm và trường hợp nếu không được thanh toán

Chủ nợ (tiếng Anh: Creditor) là chủ thể kinh tế mở rộng tín dụng bằng cách cho một chủ thể khác vay tiền và dự định sẽ được hoàn trả trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -16:07 | 11/04/2020
Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm

Chủ nợ không có bảo đảm (Unsecured Creditor) là ai? Đặc điểm, phân biệt với chủ nợ có bảo đảm

Chủ nợ không có bảo đảm (tiếng Anh: Unsecured Creditor) là một cá nhân hoặc tổ chức cho vay tiền nhưng không nắm giữ tài sản cụ thể hoặc tài sản thế chấp.
Kiến thức Kinh tế -11:21 | 11/04/2020
Điểm FICO (FICO Score) là gì? Đặc điểm và cách tính

Điểm FICO (FICO Score) là gì? Đặc điểm và cách tính

Điểm FICO (tiếng Anh: FICO Score) là một loại điểm tín dụng của người vay mà người cho vay sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và xác định xem có nên gia hạn tín dụng hay không.
Kiến thức Kinh tế -11:30 | 04/04/2020
Quĩ ngày sau (Next-Day Fund) là gì? Quĩ ngày sau và Quĩ cùng ngày

Quĩ ngày sau (Next-Day Fund) là gì? Quĩ ngày sau và Quĩ cùng ngày

Quĩ ngày sau (tiếng Anh: Next-Day Fund) là khoản tiền có sẵn để sử dụng vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày được gửi vào.
Kiến thức Kinh tế -16:15 | 18/03/2020
Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon Certificate of Deposit) là gì? Đặc điểm

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (Zero-Coupon Certificate of Deposit) là gì? Đặc điểm

Chứng chỉ tiền gửi không hưởng lãi (tiếng Anh: Zero-Coupon Certificate of Deposit) là một loại chứng chỉ tiền gửi được mua với mức chiết khấu.
Kiến thức Kinh tế -15:38 | 18/03/2020
Tiền cho vay sỉ (Wholesale Money) là gì? Thị trường Tiền cho vay sỉ

Tiền cho vay sỉ (Wholesale Money) là gì? Thị trường Tiền cho vay sỉ

Tiền cho vay sỉ (tiếng Anh: Wholesale Money) là các khoản tiền giá trị lớn được các tổ chức tài chính cho vay trên thị trường tiền điện tử.
Kiến thức Kinh tế -15:25 | 18/03/2020
Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng (Negotiable Certificate of Deposit - NCD) là gì? Ưu nhược điểm

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng (Negotiable Certificate of Deposit - NCD) là gì? Ưu nhược điểm

Chứng chỉ tiền gửi khả nhượng (tiếng Anh: Negotiable Certificate of Deposit - NCD) là một loại chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá tối thiểu 100.000 USD, và thường là có giá trị từ 1 triệu USD trở lên.
Kiến thức Kinh tế -15:11 | 18/03/2020
Thời gian dự trữ (Float Time) là gì? Thời gian dự trữ và Đạo luật 21 về thanh toán bù trừ Séc

Thời gian dự trữ (Float Time) là gì? Thời gian dự trữ và Đạo luật 21 về thanh toán bù trừ Séc

Thời gian dự trữ (tiếng Anh: Float Time) là khoảng thời gian tính từ thời điểm một người gửi séc yêu cầu thanh toán cho ngân hàng, đến khi ngân hàng nhận được yêu cầu chuyển tiền ra khỏi tài khoản của chủ tài khoản.
Kiến thức Kinh tế -14:52 | 18/03/2020
Thời gian dự trữ khả dụng (Availability Float) là gì? Thời gian dự trữ khả dụng và Tiền gửi

Thời gian dự trữ khả dụng (Availability Float) là gì? Thời gian dự trữ khả dụng và Tiền gửi

Thời gian dự trữ khả dụng (tiếng Anh: Availability Float) là khoảng thời gian giữa lức tiền được gửi vào ngân hàng và khi tiền có sẵn trong tài khoản ngân hàng, đặc biệt liên quan đến các séc tiền gửi.
Kiến thức Kinh tế -17:33 | 17/03/2020
Tiền gửi giao dịch (Transaction Deposit) là gì? Đặc điểm Tiền gửi giao dịch

Tiền gửi giao dịch (Transaction Deposit) là gì? Đặc điểm Tiền gửi giao dịch

Tiền gửi giao dịch (tiếng Anh: Transaction Deposit) là khoản tiền gửi ngân hàng có tính thanh khoản hoàn toàn và ngay lập tức, loại tiền gửi này không có chậm trễ hay thời gian chờ đợi để rút ra.
Kiến thức Kinh tế -17:09 | 12/03/2020
Nhà môi giới tiền gửi (Deposit Broker) là gì? Chức năng của Nhà môi giới tiền gửi

Nhà môi giới tiền gửi (Deposit Broker) là gì? Chức năng của Nhà môi giới tiền gửi

Nhà môi giới tiền gửi (tiếng Anh: Deposit Broker) là một cá nhân hoặc một công ty kết nối các khoản tiền gửi của nhà đầu tư với các tổ chức lưu kí được bảo hiểm.
Kiến thức Kinh tế -14:14 | 12/03/2020
Tiền gửi môi giới (Brokered Deposit) là gì? Tiền gửi môi giới so với Tiền gửi cơ sở

Tiền gửi môi giới (Brokered Deposit) là gì? Tiền gửi môi giới so với Tiền gửi cơ sở

Tiền gửi môi giới (tiếng Anh: Brokered Deposit) là khoản tiền gửi được thực hiện bởi một bên thứ ba là nhà môi giới tiền gửi, là một loại hình đầu tư thu hút các nhà đầu tư cá nhân do thường có lãi suất cao hơn.
Kiến thức Kinh tế -17:10 | 11/03/2020
Tiền gửi cơ sở (Core Deposits) là gì? Tiền gửi cơ sở và các Khoản thanh toán lãi suất tích lũy

Tiền gửi cơ sở (Core Deposits) là gì? Tiền gửi cơ sở và các Khoản thanh toán lãi suất tích lũy

Tiền gửi cơ sở (tiếng Anh: Core Deposits) là khoản tiền gửi tạo thành nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng cho vay, nó có thể là khoản tiền gửi có kì hạn nhỏ, tiền gửi tài khoản thanh toán hay tài khoản giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -16:09 | 04/03/2020
Tiền gửi trực tiếp (Direct Deposit) là gì? Tiền gửi trực tiếp và Khoản hoàn thuế

Tiền gửi trực tiếp (Direct Deposit) là gì? Tiền gửi trực tiếp và Khoản hoàn thuế

Tiền gửi trực tiếp (tiếng Anh: Direct Deposit) là khoản tiền gửi của các quĩ tiền điện tử được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng không cần thông qua kiểm tra giấy tờ liên quan.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 04/03/2020
Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) là gì?

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) là gì?

Chứng chỉ CFA (tiếng Anh: Chartered Financial Analyst) là một chứng chỉ chuyên nghiệp gồm ba cấp độ được Viện CFA cấp cho các nhà phân tích tài chính với mục tiêu đo lường năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ.
Kiến thức Kinh tế -12:56 | 26/01/2020