|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính ngân hàng

Ngày giá trị (Value Date) là gì? Ngày giá trị trong giao dịch

Ngày giá trị (Value Date) là gì? Ngày giá trị trong giao dịch

Ngày giá trị (tiếng Anh: Value Date) là ngày trong tương lai được sử dụng để xác định giá trị hiện tại của tài sản có dao động về giá.
Kiến thức Kinh tế -10:41 | 27/05/2020
Phương pháp tỉ lệ tổn thất dự kiến (Expected Loss Ratio – ELR Method) là gì?

Phương pháp tỉ lệ tổn thất dự kiến (Expected Loss Ratio – ELR Method) là gì?

Phương pháp tỉ lệ tổn thất dự kiến (tiếng Anh: Expected Loss Ratio – ELR Method) là một kĩ thuật được sử dụng để xác định số tiền bồi thường dự kiến, liên quan đến phí bảo hiểm thu được.
Kiến thức Kinh tế -17:33 | 20/05/2020
Nhà đầu tư chéo (Crossover Investor) là ai? Đặc điểm

Nhà đầu tư chéo (Crossover Investor) là ai? Đặc điểm

Nhà đầu tư chéo (tiếng Anh: Crossover Investor) là nhà đầu tư vào thị trường vốn của công ty đại chúng, là người hoạt động trong nhiều phân khúc thị trường đầu tư tư nhân từ giai đoạn trước, trong cho đến sau IPO.
Kiến thức Kinh tế -17:36 | 24/04/2020
Nợ không truy đòi (Non-Recourse Debt ) là gì? Đặc điểm, so sánh với Nợ truy đòi và các lưu ý

Nợ không truy đòi (Non-Recourse Debt ) là gì? Đặc điểm, so sánh với Nợ truy đòi và các lưu ý

Nợ không truy đòi (tiếng Anh: Non-Recourse Debt) là một loại cho vay mà nếu người vay vỡ nợ, chủ nợ sẽ thu giữ tài sản thế chấp nhưng không được tìm người vay để nhận thêm khoản bồi thường, ngay cả khi tài sản thế chấp không trả hết khoản nợ.
Kiến thức Kinh tế -17:04 | 24/04/2020
Khoản vay tiếp sức (Swingline Loan) là gì? Cách hoạt động, ưu điểm và nhược điểm

Khoản vay tiếp sức (Swingline Loan) là gì? Cách hoạt động, ưu điểm và nhược điểm

Khoản vay tiếp sức (tiếng Anh: Swingline Loan) là khoản vay ngắn hạn được thực hiện bởi các tổ chức tài chính, cung cấp cho doanh nghiệp quyền tiếp cận vào các quĩ để trang trải những cam kết nợ.
Kiến thức Kinh tế -16:06 | 24/04/2020
Tỉ lệ thu hồi nợ (Recovery Rate) là gì? Đặc điểm và cách tính

Tỉ lệ thu hồi nợ (Recovery Rate) là gì? Đặc điểm và cách tính

Tỉ lệ thu hồi nợ (tiếng Anh: Recovery Rate) là mức độ mà tiền gốc và tiền lãi tích lũy của khoản nợ đã vỡ nợ có thể được thu hồi, được biểu thị bằng phần trăm của mệnh giá.
Kiến thức Kinh tế -15:16 | 24/04/2020
Ngày thanh toán (Settlement Date) là gì? Đặc điểm và rủi ro

Ngày thanh toán (Settlement Date) là gì? Đặc điểm và rủi ro

Ngày thanh toán (tiếng Anh: Settlement Date) là ngày giao dịch cuối cùng, và người mua phải thanh toán cho người bán, khi người bán giao tài sản cho người mua.
Kiến thức Kinh tế -14:34 | 24/04/2020
Tạm giảm lãi suất 3-2-1 (3-2-1 Buydown) là gì? Hiểu về khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 (3-2-1 Buydown) là gì? Hiểu về khoản tạm giảm lãi suất 3-2-1

Tạm giảm lãi suất 3-2-1 (tiếng Anh: 3-2-1 Buydown) đề cập đến một loại thế chấp cho phép người đi vay giảm lãi suất trong ba năm đầu tiên thông qua một khoản thanh toán trước.
Kiến thức Kinh tế -15:06 | 23/04/2020
Thẩm định tín dụng ngắn hạn (Short-term credit appraisal) là gì? Nội dung

Thẩm định tín dụng ngắn hạn (Short-term credit appraisal) là gì? Nội dung

Thẩm định tín dụng ngắn hạn (tiếng Anh: Short-term credit appraisal) là quá trình tổ chức thu thập và xử lí thông tin thông qua việc sử dụng kĩ thuật để phân tích, đánh giá khách hàng một cách đầy đủ và tuân thủ qui định pháp luật.
Kiến thức Kinh tế -17:56 | 21/04/2020
Giao nhận có kì hạn (Forward Delivery) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Giao nhận có kì hạn (Forward Delivery) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Giao nhận có kì hạn (tiếng Anh: Forward Delivery) là giai đoạn cuối cùng trong hợp đồng kì hạn, khi một bên cung cấp tài sản cơ sở và bên kia sẽ thanh toán và sở hữu tài sản.
Kiến thức Kinh tế -14:04 | 21/04/2020
Số tiền được tài trợ (Amount Financed) là gì? Đặc điểm Số tiền được tài trợ

Số tiền được tài trợ (Amount Financed) là gì? Đặc điểm Số tiền được tài trợ

Số tiền được tài trợ (tiếng Anh: Amount Financed) là số tiền tín dụng thực tế mà cho người đi vay nhận được từ khoản vay.
Kiến thức Kinh tế -20:36 | 20/04/2020
Chênh lệch âm (Negative Gap) là gì? Chênh lệch âm và Quản lí tài sản – nợ phải trả

Chênh lệch âm (Negative Gap) là gì? Chênh lệch âm và Quản lí tài sản – nợ phải trả

Chênh lệch âm (tiếng Anh: Negative Gap) là thuật ngữ chỉ trường hợp các khoản nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất, có giá trị vượt quá các tài sản nhạy cảm với lãi suất trên bảng cân đối kế toán của một ngân hàng.
Kiến thức Kinh tế -20:06 | 20/04/2020
Chênh lệch động (Dynamic Gap) là gì? Hạn chế của Chênh lệch động

Chênh lệch động (Dynamic Gap) là gì? Hạn chế của Chênh lệch động

Chênh lệch động (tiếng Anh: Dynamic Gap) là một phương pháp đo lường mức chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng, có giá trị luôn thay đổi dựa trên các thay đổi trong các mục tài sản và nợ.
Kiến thức Kinh tế -19:58 | 20/04/2020
Thời gian hoãn nợ (Deferment Period) là gì? Phân loại thời gian hoãn nợ

Thời gian hoãn nợ (Deferment Period) là gì? Phân loại thời gian hoãn nợ

Thời gian hoãn nợ (tiếng Anh: Deferment Period) là khoảng thời gian người vay không phải trả lãi hay gốc cho khoản vay.
Kiến thức Kinh tế -18:19 | 20/04/2020
Quản tài viên (Liquidator) là ai? Đặc điểm, quyền hạn và điều kiện hành nghề

Quản tài viên (Liquidator) là ai? Đặc điểm, quyền hạn và điều kiện hành nghề

Quản tài viên (tiếng Anh: Liquidator) là những người quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
Kiến thức Kinh tế -10:50 | 20/04/2020
Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.