Nhà đất

Khánh Hòa cho chuyển mục đích sử dụng hơn 6.000 m2 đất để xây trung tâm thương mại Vincom

20:20 | 04/10/2019

Chia sẻ

Tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận cho công ty Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng 6.089,1 m2 đất tại thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa – Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng 6.089,1 m2 đất tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất thương mại dịch vụ.

Mục đích để thực hiện dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa – Khánh Hòa.

images5320065_Vincom_Plaza_02

Hiện Khánh Hòa đã có Vincom Plaza Lê Thánh Tôn. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất, nhà nước sẽ cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 23/11/2066 (tức 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư là ngày 23/11/2016).

Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam phải nộp khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo qui định.

Sở Tài chính có trách nhiệm xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo qui định.

Tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc: thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo qui định; kí hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 1/11 đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỉ đồng trở lên; chuyển thông tin cho Ban Quản lí Khu kinh tế Vân Phong và Cục Thuế tỉnh trước ngày 11/10 đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phải kí hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam trước ngày 28/11 đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỉ đồng trở lên, trước ngày 30/10 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỉ đồng…

Hội đồng thẩm định gúa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 26/11 đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỉ đồng trở lên. Còn Ban Quản lí Khu kinh tế Vân Phong xác định và ban hành Thông báo tiền thuê đất trước ngày 16/10 đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỉ đồng…

N. Lê