|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hóa dầu Petrolimex (PLC) chốt ngày trả cổ tức 1.500 đồng/cp năm 2021

14:58 | 16/05/2022
Chia sẻ
Hóa dầu Petrolimex (PLC) thông báo lịch chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời gian chi trả của năm 2021.

Tổng công ty hóa dầu Petrolimex – CTCP (Mã: PLC) vừa công bố thông tin chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Với gần 80,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi hơn 121 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021. 

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/6/2022, tức ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/6. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 17/6. 

Kết thúc quý I, Hóa dầu Petrolimex đạt 2.094 tỷ đồng doanh thu thuần và 41 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 27% và giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 13,1% xuống còn 11,5%. 

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 22% lên 146 tỷ đồng do một số khoản mục chi phí biến động tăng theo sản lượng bán hàng như chi phí hỗ trợ bán hàng, chi phí vận tải, chi phí dịch vụ mua ngoài. Các chi phí còn lại biến động không nhiều. 

Do đó, mặc dù sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân quý này cao sơn so với cùng kỳ năm trước giúp lợi nhuận gộp tăng song do chi phí bán hàng phát sinh tăng và tăng trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trong công ty liên kết đã ăn mòn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. 

Năm nay, Hóa dầu Petrolimex lên mục tiêu đạt 7.515 tỷ đồng doanh thu thuần và 152 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 9,4% và giảm 8,7% so với thực hiện năm 2021. Kết thúc quý I, doanh nghiệp đã thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

T.Đan

Chuyên gia FIDT đưa ra ba kịch bản hút tiền của NHNN
FIDT cho rằng NHNN sẽ tiếp tục hút thanh khoản đến khi chạm mục tiêu về tỷ giá hoặc chạm giới hạn về ưu tiên nền thanh khoản hỗ trợ kinh tế.