Tài chính

HDBank lấy ý kiến cổ đông về việc bầu Ban kiểm soát

15:05 | 12/02/2020

Chia sẻ

HDBank cho biết sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu trong đại hội đồng cổ đông thường niên. Ngày đăng kí cuối cùng để tham gia lấy ý kiến là 2/3/2020.
HDBank lấy ý kiến cổ đông về việc bầu Ban kiểm soát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo quyết định của hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020.

Theo đó, HDBank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/3 để lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2017 – 2022; số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên HDBank năm 2020; thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2017 – 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến là 6/3/2020 và thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến cổ đông là 16/3/2020.

Hồi cuối tháng 1/2020, HDBank cũng đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 trong năm 2020, sửa đổi điều lệ ngân hàng và triển khai phương án bán cổ phiếu quĩ cho người lao động.

Trong đó, ĐHĐCĐ HDBank quyết định thông qua việc bán 3,3 triệu cổ phiếu quĩ cho nhân viên với giá bán cố định 10.000 đồng theo mệnh giá, tương đương 0,341% vốn điều lệ.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế HDBank đạt 5.018 tỉ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018 và vượt 24% kế hoạch đề ra.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 229.477 tỉ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 146.324 tỉ đồng, tăng 18,8%. Tiền gửi khách hàng tại HDBank ghi nhận sự giảm gần 1,6%, xuống còn 126.019 tỉ đồng.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng tại thời điểm cuối năm là 1.997 tỉ đồng, tăng 5,9%; tương đương với tỉ lệ nợ xấu nội bảng 1,36%.

Quốc Thụy