|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hai quỹ ETF sẽ mua bán thế nào trong kỳ review quý II?

12:47 | 12/06/2023
Chia sẻ
Tổng hợp những mã được hai ETF giao dịch nhiều nhất, cổ phiếu EIB dẫn đầu về khối lượng mua ròng với gần 10,6 triệu đơn vị. Ngoài EIB, những cổ phiếu khác cũng được mua ròng mạnh trong đợt cơ cấu này là HPG (4 triệu đơn vị), VIC (3 triệu đơn vị), SHB (1,7 triệu đơn vị), VNM (1,6 triệu đơn vị), ...

Ngày 2/6, FTSE đã công bố danh mục FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index, theo đó FTSE đã không thêm mới cổ phiếu nào và loại bỏ cổ phiếu NVL, OCB ra khỏi danh mục FTSE Vietnam All-share.

Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam Index không thêm mới cổ phiếu nào và loại bỏ cổ phiếu NVL - do cổ phiếu này đang trong diện cảnh báo.

Ngày 9/6 vừa qua, MarketVector cũng đã công bố danh mục các cổ phiếu thành phần thuộc bộ chỉ số MarketVector Local Vietnam Index theo đó thêm mới cổ phiếu EIB và không loại bỏ cổ phiếu nào.

Ngày 16/6, 2 quỹ ETF tham chiếu tương ứng theo 2 bộ chỉ số sẽ hoàn thành việc cơ cấu danh mục. Trên cơ sở đó, danh mục Quỹ ETF VNM và FTSE Vietnam dự kiến thay đổi đối với các cổ phiếu Việt Nam như sau:

Nguồn: BSC Research.

 

Với việc thêm mới vào rổ chỉ số MarketVector Local Vietnam Index, BSC dự báo hơn 10,7 triệu cổ phiếu EIB sẽ được VNM ETF mua vào trong kỳ cơ cấu tới đây. Tuy nhiên, cổ phiếu của Eximbank có thể bị FTSE Vietnam ETF bán ra 180.172 đơn vị.

Tổng hợp những mã được hai ETF giao dịch nhiều nhất, cổ phiếu EIB dẫn đầu về khối lượng mua ròng với gần 10,6 triệu đơn vị. Ngoài EIB, những cổ phiếu khác cũng được mua ròng mạnh trong đợt cơ cấu này là HPG (4 triệu đơn vị), VIC (3 triệu đơn vị), SHB (1,7 triệu đơn vị), VNM (1,6 triệu đơn vị), ...

Ở chiều bán ra, cổ phiếu NVL của Sacombank dẫn đầu với khối lượng rút ròng gần 11,2 triệu đơn vị, trong đó FTSE Vietnam ETF bán ròng hơn gần 11,1 triệu cổ phiếu, còn VNM ETF rút ròng hơn 1,1 triệu đơn vị. Danh mục các mã bị rút ròng mạnh còn có VIX (4,6 triệu cp), SSI (2,8 triệu đơn vị), ...

 

Thu Thảo