Thời sự

Hà Nội đã tiếp nhận hơn 3.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

21:02 | 10/06/2021

Chia sẻ

Tính đến ngày 28/5/2021, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Hà Nội đã tiếp nhận hơn 3.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế - Ảnh 1.

Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế. (Ảnh: Cục thuế Hà Nội).

Cục Thuế Hà Nội cho biết, những ngày qua, doanh nghiệp đã bắt đầu gửi giấy đề nghị gia hạn nhưng số lượng chưa nhiều. 

Theo số liệu thống kê của cơ quan thuế, tính đến ngày 28/5/2021, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận 3.377 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong tổng số khoảng 24.500 người nộp thuế dự kiến thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định 52 của Chính phủ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế Hà Nội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế khai và nộp giấy đề nghị gia hạn qua phương thức điện tử. 

Một trong những điều kiện để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Sau thời hạn 30/7/2021, người nộp thuế mới gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.

Trước đó, tháng 4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Công Tâm