|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội chi hơn 832 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

21:05 | 02/01/2021
Chia sẻ
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

Trong khuôn khổ đề án, thành phố cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Kinh phí để thực hiện đề án là 957,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ 832,5 tỷ đồng; đối ứng của các tổ chức, cá nhân 125,1 tỷ đồng.

Ngoài kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán của đề án trên, hằng năm, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã sẽ xây dựng dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.


H.Mĩ