|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu FRC, L14, DDV, VIX, FTS, TVB, TPB, CKG, TVC, PGT, HWS, HDC, PDR

19:30 | 07/12/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu FRC, L14, DDV, VIX, FTS, TVB, TPB, CKG, TVC, PGT, HWS, HDC, PDR.

Đăng ký bán ra: L14, DDV, VIX, FTS, TVB, TPB, CKG

CTCP LICOGI 14 (Mã: L14): Bà Nguyễn Thúy Ngư, chị ruột ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán 704.300 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 3/11 đến ngày 2/12.

CTCP DAP – VINACHEM (Mã: DDV): CTCP Chứng khoán APG thông báo đã bán toàn bộ 6,7 triệu cổ phiếu (tương đương 4,64% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 11/11 đến ngày 1/12.

CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX): CTCP FTG Việt Nam thông báo đã bán toàn bộ 26,8 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 6 - 7/12.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 7/12.

CTCP Chứng khoán FPT (Mã: FTS): Ông Nguyễn Điệp Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán 843.217 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 10/1.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã TVB): Ông Đỗ Thanh Hà, Tổng giám đốc đăng ký bán 1,3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 10/01.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (Mã: TPB): CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đăng ký bán 783.322 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 10/01.

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (Mã: CKG): Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT thông báo đã bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến ngày 7/12.

Đăng ký mua vào: TVC, PGT, HWS, HDC, PDR

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 500.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 11/11 đến ngày 2/12.

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 8-22/12.

CTCP PGT Holdings (Mã: PGT): Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo đăng ký mua 424.600 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 8/12 đến ngày 6/1.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (Mã: HWS): Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 181.800 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 9-28/12.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (Mã: HDC): Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 7/12.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR): Ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên HĐQT đăng ký mua 850.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thờ gian từ ngày 12/12 đến ngày 10/01.

Giao dịch cổ đông lớn: FRC

CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (Mã: FRC): Bà Phạm Mỹ Hoa thông báo đã bán 285.054 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 30/11.

Thu Hà