Nhà đất

Giai đoạn 1 thiếu 2.000 tỉ đồng, Quảng Ninh phải cân đối vốn dự án Hầm Cửa Lục trong 2019 - 2020

14:23 | 06/05/2019

Chia sẻ

Theo HĐND tỉnh, tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh bố trí cho dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục trong giai đoạn 2018 – 2020 là 1.015 tỉ đồng, thấp hơn 2.000 tỉ đồng so với dự kiến trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là 3.015 tỉ đồng.

Bộ Tài chính mới đây có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh.

Giai đoạn 1 thiếu 2.000 tỉ đồng, Quảng Ninh phải cân đối vốn dự án Hầm Cửa Lục trong 2019 - 2020 - Ảnh 1.

Các ý tưởng thiết kế hầm Cửa Lục được đơn vị tư vấn, thiết kế đặt ra với tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Theo đó, dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục thuộc lĩnh vực giao thông, tổng mức đầu tư 9.781 tỉ đồng nên theo Luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm A và phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, HĐND cấp tỉnh phải có ý kiến về chủ trương đầu tư và nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trước khi UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương dự án.

Nhưng theo Báo cáo, dự án mới được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất chủ trương đầu tư và các nội dung Báo cáo mà chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo HĐND tỉnh có ý kiến đồng ý trước khi trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương dự án.

Giai đoạn 1 thiếu 2.000 tỉ đồng, Quảng Ninh phải cân đối vốn dự án Hầm Cửa Lục trong 2019 - 2020 - Ảnh 2.

Phối cảnh đường vào hầm Cửa Lục do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thiết kế. (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Về tổng mức đầu tư dự án, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nêu là 9.781 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung, quy mô đầu tư dự án đảm bảo theo đúng quy định phù hợp với khả năng cân đối vốn; đồng thời rà soát các chi phí đảm bảo đúng quy định.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ninh và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án sẽ được đầu tư toàn bộ bằng nguồn ngân sách tỉnh, trong giai đoạn 2018 – 2020 là 3.015 tỉ đồng và giai đoạn 2021 – 2015 là 6.766 tỉ đồng.

Nhưng theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổng kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí cho dự án trong giai đoạn 2018 – 2020 là 1.015 tỉ đồng, thấp hơn 2.000 tỉ đồng so với dự kiến trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh làm rõ khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án trong giai đoạn 2018 – 2002 báo cáo HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, điều chỉnh, bổ sung số vốn còn thiếu trong giai đoạn 2019 – 2020. Trường hợp khả năng cân đối ngân sách tỉnh không đảm bảo, Bộ Tài chính đề nghị UBND phân kỳ đầu tư đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn và phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện theo quy định.

Hiện nay khung ngân sách nhà nước chung sau năm 2020 chưa được xác định, nên Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tính toán, dự báo khả năng cân đối ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 – 2015 bố trí vốn cho dự án, phân kỳ đầu tư dự án đảm bảo tính khả thi về nguồn vốn và phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện của dự án theo đúng quy định.

N. Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng