|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Giá euro hôm nay

Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (28/5), ít ngân hàng có sự biến động so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro tăng nhẹ lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.170 - 25.270 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 28/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.250 VND/EUR.
Tài chính -10:29 | 27/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (26/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.120 - 25.220 VND/EUR.
Tài chính -10:24 | 26/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (25/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.230 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 25/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có sự biến động tăng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 25.000 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:12 | 23/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 21/5: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 21/5: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (21/5), tỷ giá euro tại nhiều ngân hàng không đổi so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.000 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:19 | 21/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 20/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen bất ngờ lại quay đầu tăng đồng loạt

Tỷ giá euro hôm nay 20/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen bất ngờ lại quay đầu tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 20/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 19/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt quay đầu giảm

Tỷ giá euro hôm nay 19/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt quay đầu giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.870 - 24.970 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 19/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 18/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng đồng loạt

Tỷ giá euro hôm nay 18/5: Các ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:10 | 18/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 17/5: Các ngân hàng đồng loạt tăng

Tỷ giá euro hôm nay 17/5: Các ngân hàng đồng loạt tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (17/5), tỷ giá euro đồng loạt tăng tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro ngược lại giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.870 - 24.970 VND/EUR.
Tài chính -10:10 | 17/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 16/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 16/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có xu hướng tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (16/5), tỷ giá euro có xu hướng tăng tại đa số ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:06 | 16/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 14/5: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 14/5: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (14/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có sự điều chỉnh tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và duy trì giao dịch mua - bán ở mức là 24.850 - 24.950 VND/EUR.
Tài chính -11:30 | 14/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 13/5: Đồng loạt quay đầu giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 13/5: Đồng loạt quay đầu giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (13/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.850 - 24.950 VND/EUR.
Tài chính -10:30 | 13/05/2022
Mệnh giá Euro hôm nay mua và bán là bao nhiêu?

Mệnh giá Euro hôm nay mua và bán là bao nhiêu?

Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng như thế nào? Cập nhật giá Euro chợ đen trong ngày hôm nay.

Mệnh giá tiền Euro (mã: EUR) ngày hôm nay, cập nhật giá mua và bán Euro, so sánh chênh lệch về giá Euro tại các ngân hàng thương mại trong nước. Giá đồng Euro mới nhất hôm nay tại Vietnambiz.vn.

Cập nhật tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam

Tin tức về giá Euro hôm nay được cập nhật mỗi sáng sớm tại các ngân hàng thương mại như: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Eximbank, Sacombank, VIB, HSBC.

Đồng thời, bài viết cũng cung cấp thông tin tỷ giá Euro giao dịch trên thị trường chợ đen, thị trường quốc tế tại thời điểm tương đương (theo cặp giá ngoại tệ EUR/USD).

Giá Euro tại các ngân hàng hay giữa các thị trường có thể khác biệt nhau, và xu hướng biến động cũng có thể giống hoặc khác nhau. Qua thông tin được khảo sát, người đọc có thể có được cái nhìn chung nhất về giá euro hiện tại và xu hướng biến động của nó trên các thịt trường để đưa ra quyết định mua - bán phù hợp với nhu cầu của mình.

Để giao dịch đồng Euro, bạn có thể đến các ngân hàng thương mại, các địa điểm cửa hàng cung cấp dịch vụ đổi tiền euro sang vnd. Tỷ giá đồng Euro giao dịch sẽ được các điểm qui định tại thời điểm thực hiện việc trao đổi.

Đồng Euro là đồng ngoại tệ mà được nhiều người Việt Nam lựa chọn nắm giữ nhất sau đồng USD, có thể với mục đích tích trữ giá trị hoặc đầu tư (mua bán để kiếm lợi nhuận).

Đây là đồng tiền chung chính thức của khu vực Châu Âu (EU) gồm 18 nước của Liên minh Châu Âu gồm Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Irelend, Luxembourg, Phần Lan, Tây Ban Nha, Italy, Slovenia, Malta, Cộng hoà Síp, Estonia, Latvia, Litva) và 6 nước không thuộc EU. Việc phát hành đồng Euro rộng rãi đến người tiêu dùng bắt đầu từ ngày 1/1/2002.

Tuần 23 - 27/5: Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng, tiếp tục xả mạnh nhóm thép và chứng khoán

Tuần 23 - 27/5: Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng, tiếp tục xả mạnh nhóm thép và chứng khoán
Trước nhịp phục hồi của thị trường, khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng xuống còn hơn 200 tỷ đồng. Lực cung hướng đến nhóm chứng khoán, bất động sản, thép,... nhưng dòng tiền xuất hiện tại chứng chỉ quỹ, ngân hàng, hoá chất cũng phần nào cân lại nhịp xả.