|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Eximbank dự kiến phát hành hơn 265 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lãi trước thuế năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng

15:43 | 20/03/2023
Chia sẻ
Năm 2023, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm 2022, bên cạnh đó dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18%, nâng vốn điều lệ lên 17.469 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm 2022 là 3.709 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2023 ước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 12,3%, đạt 146.600 tỷ đồng, có thể được điều chỉnh tùy chỉnh theo định hướng điều hành của NHNN. Huy động vốn ước tăng 11% lên 165.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,6%.

 (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ Eximbank)

Ngoài ra, ngân hàng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa 18 cổ phần). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ được nâng lên 17.469 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank, dự kiến cho các lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ (hơn 6 triệu cổ phiếu). Thời điểm bán cổ phiếu quỹ sau khi đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 18% từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 207,7% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 185.056 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm trước. Huy động vốn cuối kỳ đạt 148.615 tỷ đồng tăng 8,2% so với năm trước.

Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 130.581 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 1,8%. giảm so với mức 1,94% của năm 2021.

Huyen Vi

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.