Chứng khoán

Lần đầu có hơn 100.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong một tháng

11:22 | 08/04/2021

Chia sẻ

Trong tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam có 113.875 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới. Tính đến ngày 31/3, thị trường có hơn 3 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố thông tin về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán. Tính đến cuối tháng 3, Việt Nam có 3.029.407 tài khoản, tăng 113.875 tài khoản so với cuối tháng 2. Như vậy, số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 phá vỡ kỷ lục đạt được trong tháng 1.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư mở mới 257.998 tài khoản, bằng 65% số lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Dòng tiền ồ ạt vào chứng khoán, 113.875 tài khoản mở mới trong tháng 3 - Ảnh 1.

Nguồn: Hoàng Linh.

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 chủ yến đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tính đến cuối tháng 3, số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân là 2.981.403 tài khoản, tăng 113.191 tài khoản so với tháng trước đó.

Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức là 11.630 tài khoản, tăng 149 tài khoản.

Với khối khoại, số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân là 32.391 tài khoản, tăng 502 tài khoản so với cuối tháng 2. Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là 3.983 tài khoản, tăng 33 tài khoản.

Dòng tiền ồ ạt vào chứng khoán, 113.875 tài khoản mở mới trong tháng 3 - Ảnh 2.

Nguồn: Hoàng Linh

 

Hoàng Linh