|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Những thương vụ phát hành trái phiếu khủng trong năm 2020

Những thương vụ phát hành trái phiếu khủng trong năm 2020

Trong năm vừa qua, nguồn vốn hàng chục tỷ USD đã đổ về các doanh nghiệp thông qua kênh trái phiếu. Trong đó, trái phiếu ngân hàng và trái phiếu bất động sản chiếm giá trị phát hành lớn nhất và các thương vụ khủng đều tập trung ở hai nhóm này.
Doanh nghiệp -09:26 | 02/01/2021
Doanh nghiệp đua phát hành trái phiếu với lãi suất trên 10%/năm

Doanh nghiệp đua phát hành trái phiếu với lãi suất trên 10%/năm

Phát hành trái phiếu huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh được một số doanh nghiệp triển khai trong thời gian gần đây.
Doanh nghiệp -15:32 | 04/09/2017
Doanh nghiệp: lỗ cũng sẽ được gọi vốn bằng trái phiếu

Doanh nghiệp: lỗ cũng sẽ được gọi vốn bằng trái phiếu

Doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi muốn tìm vốn qua phát hành trái phiếu. Từ thực tế này, Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ các giải pháp tháo gỡ để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi muốn tìm vốn qua phát hành trái phiếu.
Doanh nghiệp -08:22 | 20/10/2016

doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.