|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đại hội cổ đông NCB thông qua kế hoạch lợi nhuận thuần đạt 608 tỷ đồng, thay thế hai thành viên HĐQT

08:56 | 19/06/2022
Chia sẻ
Đại diện ngân hàng cho biết trong năm 2022 NCB sẽ tiếp tục tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, mục tiêu thu hồi theo phương án tái cơ cấu. Con số lợi nhuận thuần từ kinh doanh mục tiêu khiêm tốn, giảm 20% so với năm trước.

ĐHĐCĐ thường niên NCB năm 2022. (Ảnh: NCB).

Ngày 18/6, đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 608 tỷ đồng.

Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng cho vay khách hàng khoảng 10% trong năm 2022 đạt 46.015 tỷ đồng. Cùng với đó, Tổng tài sản dự kiến đạt mức 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Huy động từ khách hàng ước tăng 4,6%, đạt mức 67.551 tỷ đồng.

 Nguồn: Tài liệu đại hội ngân hàng.

Trong năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB đạt hơn 751 tỷ đồng, như vậy con số kế hoạch năm nay giảm gần 20% so với con số năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2021, sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro (243 tỷ đồng) và trích lập các khoản theo phương án tái cơ cấu (503 tỷ đồng) thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, mục tiêu thu hồi đúng như kế hoạch tại PACCL; tái cấu trúc toàn diện chất lượng tài sản; tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Thế Hiệp – thành viên HĐQT và ông Kido Tamaki – Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời bầu bổ sung bà Hoàng Thu Trang và bà Trịnh Thanh Mai là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy, HĐQT NCB sẽ có 5 thành viên, gồm: bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch, bà Trương Lệ Hiền, bà Hoàng Thu Trang và bà Trịnh Thanh Mai - Thành viên HĐQT độc lập.

Hai thành viên HĐQT mới của NCB. (Ảnh: NCB).

Diệp Bình

Việt Nam lọt top 10 thế giới về kiều hối
Báo cáo về Di trú và Phát triển do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) thực hiện, cho biết Việt Nam - đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế “con hổ mới châu Á” - tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới.