Nhà đất

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa

20:55 | 16/04/2017

Chia sẻ

UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý kêu gọi đầu tư dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ năm 2018 theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất.
keu goi dau tu du an to hop cong trinh phuc vu le hoi phao hoa
Địa điểm kêu gọi đầu tư dự án tổ hợp phục vụ lễ hội pháo hoa từ năm 2018

Dự án nằm tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, vị trí, diện tích khu đất cụ thể gồm khu A1 (Lô E1+F1) 8.207 m2, khu A2 (Lô G5) 6.878 m2, khu A3 (Lô G1+G2) 21.982 m2, khu A4 (Lô G6)10.317 m2 và khu đất Trùng Phương 21.359 m2.

Những khu đất trên là đất trống và đang được một số hộ dân trồng hoa màu. Mục tiêu đầu tư để xây dựng tổ hợp khách sạn, căn hộ, dịch vụ cao cấp kết hợp xây dựng khu khán đài, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu vực phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch tỉ lệ 1/500, trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Giao UBND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất các khu đất A1, A2, A3, A4 và khu đất Trùng Phương trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp dự án vào danh mục dự án có sử dụng đất, trình UBND thành phố phê duyệt, đăng tải danh mục dự án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là bên mời thầu căn cứ các quy định hiện hành chịu trách nhiệm tổ chức sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Triệu Tùng