Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Việt Nam đối với thủy sản nhập khẩu

07:46 | 16/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, Việt Nam cam kết thuế quan cho thủy sản các nước CPTPP theo hai nhóm.

Cụ thể, xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với khoảng 83% (305/369) dòng sản phẩm thủy sản.

Cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình đối với phần lớn các sản phẩm từ 4 - 11 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh mức thuế cam kết trong CPTPP và các mức thuế hiện đang áp dụng

Trong số 10 đối tác CPTPP, Việt Nam đã có FTA đang có hiệu lực với 7 đối tác (gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand, Chile, Brunei, Malaysia, Singapore). Mức thuế quan đối với thuỷ sản mà Việt Nam cam kết trong các FTA này là tương đối cao.

Đối với Canada, Mexico và Peru (ba đối tác mà trước CPTPP chưa có FTA với Việt Nam), mức thuế MFN trung bình năm 2018 mà Việt Nam đang áp dụng đối với các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu từ các nước này cũng khá cao:

12,63% đối với các sản phẩm thuỷ sản tươi thuộc Chương 3;

29,21% đối với các chế phẩm thuỷ sản mã HS 1604, 1605.

Do đó, CPTPP sẽ làm thay đổi đáng kể thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuỷ sản từ các nước CPTPP vào Việt Nam theo hướng giảm mạnh mức thuế cho sản phẩm đáp ứng qui tắc xuất xứ CPTPP.

Các cam kết về thuế quan của Việt Nam cho các đối tác trong CPTPP chỉ có hiệu lực đối với các đối tác đã phê chuẩn CPTPP, chưa có hiệu lực với các đối tác chưa phê chuẩn.

Ánh Dương