Chứng khoán

Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến với BCTC kiểm toán 2017, TV1 sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc

06:00 | 16/04/2018

Chia sẻ

HOSE vừa có văn bản gửi TV1 cho biết căn cứ Điều 60 của Nghị định 58 và Quy chế của HOSR thì cổ phiếu TV1 đã rơi vào diện bị huỷ niêm yết bắt buộc do phía Kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến trên báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ năm 2017.

cong ty kiem toan tu choi cho y kien voi bctc kiem toan 2017 tv1 sap bi huy niem yet bat buoc Hủy niêm yết trên HNX, cổ phiếu TH1 của 'Shark Vương' sang UPCoM
cong ty kiem toan tu choi cho y kien voi bctc kiem toan 2017 tv1 sap bi huy niem yet bat buoc Lỗ chồng lỗ, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ rời sàn

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có công văn gửi Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Mã: TV1) về việc đã nhận được báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

cong ty kiem toan tu choi cho y kien voi bctc kiem toan 2017 tv1 sap bi huy niem yet bat buoc

Theo đó, tại báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2017 đã kiểm toán, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", Công ty kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến. Do đó phía Kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 60 của Nghị định 58 quy định: "Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết".

Bên cạnh đó, cũng căn cứ vào Điều 26 của Quy chế niêm yết chứng khoán trên HOSE quy định: "Các trường hợp chứng khoán (ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF) bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc khi tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết".

Như vậy, cổ phiếu TV1 bị rơi vào trường hợp huỷ niêm yết bắt buộc do Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ cùng hợp nhất năm 2017.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo tài chính hợp nhất 2017 bao gồm:

Tại thời điểm 31/12/2017, Công ty chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán với trị giá hơn 170 tỷ đồng để xem xét trích lập dự phòng. Kiểm toán cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi khoản công nợ nêu trên cũng như không thực hiện được thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần trích lập. Do đó phía kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư khoản mục dự phòng phải thu khó đòi hay không.

Ở khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2017, Kiểm toán viên cũng không thu thập được bằng chứng thích hợp với khoản trị giá gần 454 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2017 là hơn 516 tỷ đồng). Do vậy phía kiểm toán cũng không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề liên quan đến vốn hoá chi phí lãi vay nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, dù đã đi vào hoạt động từ năm 2012 tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào công trình đến năm 2015. Phía kiểm toán không thu thập được bằng chứng để tính toán và ước tính số lãi vay đã được vốn hóa trong giai đoạn khi nhà máy đi vào hoạt động đến năm 2015 nên không đánh giá được ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hợp nhất.

Hoàng Kiều

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN