|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Cao su Đồng Phú - Đắk Nông

Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp rưỡi, cổ tức tối thiểu 30% mệnh giá

Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp rưỡi, cổ tức tối thiểu 30% mệnh giá

Năm 2020, Cao su Đồng Phú dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40% mệnh giá. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức trong năm 2020 với tỷ lệ 25%.
Doanh nghiệp -16:25 | 08/06/2021

Cao su Đồng Phú - Đắk Nông