Tài chính

Bảo hiểm PVI có Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc mới

15:13 | 02/07/2019

Chia sẻ

Theo quyết định từ Bộ Tài Chính, ông Bùi Vạn Thuận và ông Phạm Anh Đức được bổ nhiệm nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc tại Bảo hiểm PVI.

Ngày 28/6, Bộ Tài chính đã ban hành công văn về việc chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Tổng giám đốc của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI). Công ty Cổ phần PVI (tên viết tắt: PVI) là công ty mẹ, sở hữu 100% vốn của Bảo hiểm PVI.

2

Ông Bùi Vạn Thuận - Tổng Giám đốc PVI sẽ kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV của Bảo hiểm PVI.

Theo đó, ông Bùi Vạn Thuận hiện là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc PVI, sẽ kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV của Bảo hiểm PVI thay ông Phạm Anh Đức. Ông Bùi Vạn Thuận đã có hơn 20 năm gắn bó với PVI và giữ nhiều vị trí quan trọng tại PVI. 

1

Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc của Bảo hiểm PVI

Cùng với đó, ông Phạm Anh Đức sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc của Bảo hiểm PVI thay ông Trương Quốc Lâm.

Ông Phạm Anh Đức đã tham gia PVI từ những ngày đầu thành lập và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại PVI cũng như các công ty thành viên (Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life). Hiện ông Phạm Anh Đức đang là Phó Tổng giám đốc PVI.


Trúc Minh