|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Bãi nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân

Bãi nhiệm hai chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh

Bãi nhiệm hai chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã ký ban hành 2 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời sự -20:40 | 18/05/2024

Bãi nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân