|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Apec Investment (API) sắp phát hành gần 46 triệu cổ phiếu thưởng

17:19 | 13/05/2022
Chia sẻ
Sau phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Apec Investment dự kiến tăng từ 382 tỷ lên gần 841 tỷ đồng.

Ngày 12/5/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Apec Investment - Mã: API) vừa thông qua nghị quyết phát hành 45,86 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần, tỷ lệ phát hành là 120%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:120, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 120 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn được căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ năm 2021. 

 Nguồn: API.

Thời điểm dự kiến chào bán sẽ trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 382 tỷ lên gần 841 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của API vừa diễn ra vài ngày trước đã thông qua phương án chào bán tối đa 84 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ căn cứ vào số cổ phần lưu hành thực tế sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng nói trên nhưng không vượt quá 84.084.000 cổ phiếu.

Với tối thiểu 1.261 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, doanh nghiệp sẽ dùng để đầu tư vào hai dự án của công ty, thực hiện M&A, hợp tác góp vốn đầu tư, tăng quy mô vốn công ty con, chi trả nợ vay một phần, còn lại phần nhỏ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài chính.

 Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ bất thường cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 33.633.600 cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng vốn đã nêu ở phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu phía trên. 

Bên cạnh đó, công ty cũng dự định sẽ phát hành không quá 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp.

Thời gian cụ thể chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ hay ESOP sẽ do HĐQT quyết định. 

Duy Anh

Thống đốc Fed: Cuối năm nay, có thể NHTW Mỹ không chỉ tăng lãi suất một lần
Mới đây, hai quan chức Fed cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa vào cuối năm nay. Trong đó, một người nhấn mạnh Fed có thể tăng lãi suất không chỉ một lần.