Doanh nghiệp

ACV được yêu cầu không chi quá 7.317 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2019

16:10 | 26/04/2019

Chia sẻ

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiêp vừa thông qua đề xuất của người đại diện phần vốn tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
ACV được yêu cầu không chi quá 7.317 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm 2019 - Ảnh 1.

ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ.

Cụ thể, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua đề xuất của Người đại diện phần vốn tại ACV để biểu quyết thông qua tại Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo đó, ACV sẽ phải đạt tổng doanh thu 19.127 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.190 tỷ đòng; tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 12,09%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 20,46%.

ACV cũng được yêu cầu không được chi quá 7.317 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, đồng thời phải rà soát lại toàn bộ danh mục đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019.

“Người đại diện phần vốn chỉ đề xuất HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh mục các dự án đầu tư thực sự cần thiết, phù hợp với khả năng triển khai, thực hiện và giải ngân trong năm 2019. Chỉ đầu tư các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh của ACV để phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị”, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu.

Được biết, năm 2018 ACV đặt kế hoạch đạt doanh thu 16.029 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2018, ACV đã đạt doanh thu 17.839 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017 (14.980 tỷ đồng).

Tăng trưởng doanh thu của ACV chủ yếu từ nhóm doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cung cấp dịch vụ hàng không - phi hàng không và bán hàng là 16.270 tỷ và doanh thu tài chính (1.607 tỷ đồng, tăng 26%/2017).

Về sản lượng vận chuyển, năm 2018 ACV phục vụ 104.071.120 lượt khách, tăng 18% so với năm 2017. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 hầu hết tại các cảng hàng không trực thuộc đều có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Một số cảng như CHK quốc tế Nội Bài, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, CHK quốc tế Đà Nẵng, CHK quốc tế Cam Ranh, CHK quốc tế Phú Bài, CHK Liên Khương hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. CHK quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tiếp tục là đơn vị mang lại nguồn thu chính cho toàn mạng cảng.

Trong năm 2019, ACV dự kiến tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng cảng hàng không, đặc biệt sẽ tập trung và ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển CHK mang tính chiến lược như Long Thành. Bên cạnh đó, đầu tư hệ thống thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao năng lực khai thác và bằng cách sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và khai thác cảng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đầu tư hoàn thiện trang thiết bị an ninh an toàn, khẩn nguy tại các cảng và thống nhất cơ số, tiêu chuẩn tối thiểu phù hợp với quy mô từng cảng; cơ giới hóa hoạt động bảo trì khu bay.

Một số dự án sẽ triển khai trong năm 2019 gồm: Mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng có tần suất khai thác cao Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài.

Đồng thời, triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm: Xây dựng mới nhà ga hành khách T3 tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách CHK quốc tế Đà Nẵng; Nhà ga hành khách CHK quốc tế Cam Ranh; mở rộng nhà ga hành khách T2 CHK quốc tế Nội Bài; xây dựng nhà ga hành khách T2 tại các CHK Cát Bi, Vinh, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (tên giao dịch quốc tế: Airports Corporation of Vietnam - Viết tắt: ACV) là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối theo Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và 13 Cảng hàng không nội địa: Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Nà Sản, Điện Biên và Thọ Xuân; góp vốn vào các công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

ACV có vốn điều lệ 21.771.732.360.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng 2.177.173.236 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ 95,4%; các cổ đông khác nắm giữ 4,6%.

Anh Minh