Doanh nghiệp

7 tháng đầu năm, PVN lãi sau thuế hơn 10.000 tỉ đồng

22:19 | 07/08/2020

Chia sẻ

PVN cho biết điểm sáng trong công tác đầu tư của tập đoàn trong tháng 7 là khẳng định được trữ lượng lớn dầu khí tại Lô 114 và là phát hiện lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam tính đến thời điểm này.

Ngày 7/8, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giao ban trực tuyến với Tổng giám đốc các đơn vị thành viên PVN về kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020.

7 tháng đầu năm, PVN lãi sau thuế hơn 10.000 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng phát biểu (Ảnh: PVN).

7 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 327.798 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 10.000 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 7 tháng khoảng 38.731 tỉ đồng.

Trong tháng 7, PVN đã thực hiện tiết giảm 917 tỷ đồng chi phí, tính chung 7 tháng đã tiết giảm 5.624 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch tiết giảm Tập đoàn phê duyệt.

Giá dầu trung bình 7 tháng đầu năm 2020 là 44 USD/thùng, bằng 73% giá dầu kế hoạch năm 2020 (60 USD/thùng) của tập đoàn.

PVN cho biết tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 1,78 triệu tấn quy dầu, vượt 12% kế hoạch tháng. Tính chung 7 tháng đạt 12,52 triệu tấn quy dầu, vượt 5,3% so với kế hoạch 7 tháng và bằng 61,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 7 đạt 1,85 tỷ kWh, vượt gần 3% kế hoạch tháng; tính chung 7 tháng đạt 12,75 tỷ kWh, bằng 99% kế hoạch 7 tháng và bằng 59% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 7 đạt 153.000 tấn, vượt 6,4% kế hoạch tháng. Luỹ kế 7 tháng đạt 1,06 triệu tấn, vượt 6,7% kế hoạch 7 tháng và bằng 68% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn tháng 7 đạt 969.200 tấn, bằng 88% kế hoạch tháng. Tính chung 7 tháng đạt 7,37 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 7 tháng và bằng 62% kế hoạch năm.

PVN cho biết điểm sáng trong công tác đầu tư của tập đoàn trong tháng 7 là ở lĩnh vực thăm dò khai thác khi khẳng định được trữ lượng lớn dầu khí tại Lô 114. 

Kết quả ước tính trữ lượng dầu khí trên đây từ giếng khoan thẩm lượng 114-Ken Bau-2X, là phát hiện lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam tính đến thời điểm này. Với kết quả của giếng khoan 114-Ken Bau-2X, PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2020.

Phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028. Đây là tiền đề quan trọng cho các hoạt động tìm kiếm thăm dò cũng như phát triển khai thác tiếp theo tại Lô 114 và các khu vực lân cận, góp phần phát triển công nghiệp điện khí, các sản phẩm từ khí tại khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và miền Trung. 

Bên cạnh đó, một điểm sáng nữa trong lĩnh vực công nghiệp điện là ngày 10/7 đã đóng điện thành công sân phân phối Trung tâm nhiệt điện Sông Hậu, ký hợp đồng thuê quản lý vận hành với Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam (EVNNPT) và ngày 28/7 đã đốt lửa lần đầu bằng dầu thành công Tổ máy số 1 Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Việt Nam và hoạt động của tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn trong năm 2020, 2021 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Hoàng Kiều