Nhà đất

20 dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu bị thu hồi

07:43 | 14/03/2019

Chia sẻ

Trong số 67 dự án được Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và trong rừng phòng hộ, có 20 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư, 42 dự án đang chờ văn bản hướng dẫn và 5 dự án đang bị kiến nghị thu hồi.

Tại cuộc họp mới đây do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thành Long chủ trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về hướng dẫn thực hiện đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 67 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu và trong rừng phòng hộ. Trong đó, có 20 dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, 42 dự án đang chờ văn bản hướng dẫn để triển khai công việc còn lại, 5 dự án đang bị kiến nghị thu hồi.

20 dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu bị thu hồi - Ảnh 1.

Bà Rịa - Vũng Tàu có 20 dự án khu du lịch sinh thái bị thu hồi chủ trương đầu tư, 42 dự án đang chờ văn bản hướng dẫn và 5 dự án đang bị kiến nghị thu hồi. (Ảnh: Internet)

Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng) thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Cụ thể, dự án phải phù hợp với Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cả các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xác định rõ các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh chỉ được thực hiện bằng hình thức thuê môi trường rừng theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư cũng không được giao đất, cho thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà đầu tư khác. Khi xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Các nguyên tắc này khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh tháo, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng, kết hợp bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển rừng bền vững; đồng thời khai thác tốt nhất các tiềm năng về tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và tham mưu UBND tỉnh.

Bộ Xây dựng sẽ thanh tra Dự án Khu du lịch giải trí Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng TàuBộ Xây dựng sẽ thanh tra Dự án Khu du lịch giải trí Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu Danh sách 16 dự án trọng điểm Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi đầu tưDanh sách 16 dự án trọng điểm Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có Khu du lịch tại huyện Đất Đỏ rộng hơn 37.400 m2Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có Khu du lịch tại huyện Đất Đỏ rộng hơn 37.400 m2

N. Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN