|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VPBank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt trên 24.000 tỷ đồng năm 2023, chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

17:55 | 29/03/2023
Chia sẻ
VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 24.003 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 13%. Đồng thời, dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10%, chào bán riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC và phát hành hơn 30,2 triệu cổ phiếu ESOP.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023.

Trong đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 24.003 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến đạt 877.000 tỷ đồng, tăng 39% . Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 41%.

Dư nợ cấp tín dụng ước đạt 636.000 tỷ đồng, tăng 33%. Mức tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VPBank. (Nguồn: VPBank).

Dự kiến chia cổ tức tiền mặt 10%, chào bán riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Cũng theo tài liệu họp, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 10%, tức 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 7.934 tỷ đồng.

Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý II và quý III/2023. Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2022.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dự kiến bán 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Sumitomo Mitsui Banking Corporation, tương đương 15,005% vốn điều lệ VPBank sau phát hành. Giá chào bán là 30.159 đồng/cp. Số tiền thu về là 35.904 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán là quý II và quý III.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thống nhất nâng lên mức tối đa 30% để đảm bảo phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau thương vụ, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 67.434 tỷ đồng lên 79.339 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng 5.000 tỷ đồng để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn, để phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng; 6.000 tỷ để đầu tư góp vốn mua cổ phần công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các kế hoạch đầu tư góp vốn khác và 905 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin,…

 Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm. (Nguồn: VPBank).

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành hơn 30,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP), với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu về là 302,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị phong tỏa tối đa 3 năm và được nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi thời kỳ.

Phương Nga