Doanh nghiệp

Vinafor thắng kiện Formach thông qua tăng vốn sai luật

10:58 | 17/01/2020

Chia sẻ

Vinafor thực tế sở hữu gần 28% cổ phần Formach và là công ty liên kết.
Vinafor thắng kiện Formach thông qua tăng vốn sai luật  - Ảnh 1.

Ảnh: Vinafor

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Trì, TP Hà Nội vừa ra quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) với CTCP Formach.

Quyết định hủy một phần nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2, lần 3, lần 4 năm 2017 CTCP Formach họp ngày 27/10, 24/11 và ngày 30/12 năm 2017 thông qua nội dung “Tăng vốn điều lệ”, theo yêu cầu từ Vinafor. 

Theo nhận định của Tòa án, trong thông báo mời ĐHĐCĐ bất thường lần 3, 4 của Formach cho Vinafor đều không có địa chỉ trụ sở chính công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ cổ đông, không gửi kèm theo phiếu biểu quyết sử dụng tại đại hội, không ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu  trên trang thông tin điện tử và không gửi theo phương thức đảm bảo. Thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2, 3, 4 năm 2017 đã vi phạm điều 139, điều 170 của luật doanh nghiệp.

Đối với việc tăng vốn, việc ĐHĐCĐ Formach thông qua tờ trình này là vi phạm pháp luật vì là công ty đại chúng nên báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016 trình lên đại hội bất thường tháng 4/2017 phải được kiểm toán. Điều này vi phạm điều 170, luật doanh nghiệp 2014. 

Theo ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, việc ĐHĐCĐ Công ty Formach thông qua nghị quyết có phương án tăng vốn phát hành riêng lẻ nhưng không chỉ rõ nhà đầu tư hoặc số lượng nhà đầu tư, qui mô phát hành là vi phạm luật chứng khoán. 

Còn theo ý kiến từ phía Formach, các phương án chào bán cổ đông hiện hữu, chào bán cổ đông riêng lẻ, phát hành cổ phiếu trả cổ tức là một trong ba phương án để triển khai tăng vốn. Do HĐQT Formach chưa lựa chọn phương án nào để tăng vốn điều lệ nên chưa vi phạm các điều luật phía Vinafor trích dẫn. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua vấn đề này cũng chỉ là thông qua chủ trương tăng vốn, cụ thể sẽ đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ để thông qua việc tăng vốn và khi đó mới làm thủ tục theo qui định của pháp luật. 

Về mặt quan hệ, Vinafor là cổ đông lớn tại Formach, sở hữu gần 28% vốn điều lệ. 

Đông A