Doanh nghiệp

Về tay Chứng khoán NH Việt Nam, Chứng khoán Woori CBV dừng hoạt động

11:51 | 16/04/2018

Chia sẻ

UBCKNN vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động lưu ký với Chứng khoán Woori CBV từ ngày 13/4 sau khi về tay Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Woori CBV và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NH Investment & Securities Co., Ltd). Quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 13/4.

ve tay chung khoan nh viet nam chung khoan woori cbv dung hoat dong

Vào cuối tháng 11/2017, Chứng khoán Woori CBV đã chuyển nhượng gần 6,62 triệu cổ phiếu, tương đương 49% vốn từ 15 nhà đầu tư cá nhân trong nước cho Chứng khoán NH Việt Nam, nâng tỷ lệ sở hữu lên 96,15%.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị của Chứng khoán Woori đã quyết định miễn nhiệm ông Vũ Đức Nghĩa - Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 20/11/2017 và bầu ông Jin Woo Hyun thay thế.

Chứng khoán NH Việt Nam sẽ kế thừa toàn bộ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Chứng khoán Woori CBV.

Được biết, Chứng khoán Woori CBV thành lập ngày vào năm 2006 với tên gọi là Công ty cổ phần chứng Khoán Biển Việt, có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Năm 2009, chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng Khoán Woori CBV. Đây cũng là thời điểm NH Investment & Securities bắt đầu gom cổ phiếu Woori với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 12,7%.

ve tay chung khoan nh viet nam chung khoan woori cbv dung hoat dong
Kết quả kinh doanh của Chứng khoán Woori CBV năm 2017 (Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Năm 2017, Chứng khoán Woori CBV đạt 2,5 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 60% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế âm hơn 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 7 tỷ đồng.

Chứng khoán Woori CBV giải trình doanh thu giảm do nghiệp vụ tư vấn và môi giới. Chi phí kinh doanh và quản lý doanh nghiệp tăng do chi phí dự phòng tài sản tài chính, nghiệm thu một phần xây dựng cơ bản dở dang cùng với việc xử lý tổn thất các khoản tài sản thiếu tồn động trong quá khứ ghi nhận tăng chí phí trong kỳ.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Chứng khoán Woori CBV hơn 106 tỷ đồng, với hơn 104 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu. Lỗ luỹ kế đến hết cuối năm 2017 là gần 31 tỷ đồng.

Hoàng Kiều

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN