|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCK xử phạt Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh do không đảm bảo cơ cấu HĐQT

09:34 | 19/06/2024
Chia sẻ
UBCKNN vừa xử phạt đối với Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh số tiền 190 triệu đồng do hai vi phạm.

Ngày 17/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần.

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT đối với các tài liệu: giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét, giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh còn bị 125 triệu đồng do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên không điều hành theo quy định.

Tổng mức phạt hành chính là 190 triệu đồng.

Lai Phong