Thời sự

Thu ngân sách tại TP HCM tăng đột biến từ tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản

22:27 | 23/11/2021

Chia sẻ

Nguồn thu ngân sách tại TP HCM được bù đắp bởi một số khoản như thu từ chênh lệch giá khí (2.500 tỷ đồng), một số khoản thu khác ngân sách (gần 2.500 tỷ đồng), thu đột biến từ khu vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản,...

Cục Thuế TP HCM cho biết tình hình thu ngân sách trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng tương đồng với các cấp độ triển khai kiểm soát dịch của chính quyền TP HCM, chững và giảm nhẹ trong tháng 6, tháng 7, suy giảm nhanh trong tháng 8 và tháng 9 thì giảm sâu.

Một số loại hình sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống; doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là doanh nghiệp các ngành dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ,…

Thế nhưng số nộp ngân sách vẫn có sự ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ của một số ngành nghề như tài chính ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, kinh doanh bất động sản, thương nghiệp về hàng tiêu dùng, sản xuất lương thực thực phẩm, vận tải kho bãi, thương mại điện tử,... Đặc biệt là số nộp của các doanh nghiệp trọng điểm đã góp phần cân bằng nguồn thu và tạo động lực tăng trưởng sau giai đoạn giãn cách. 

Nguồn thu còn được bù đắp bởi một số khoản như thu từ chênh lệch giá khí (2.500 tỷ đồng), một số khoản thu khác ngân sách (gần 2.500 tỷ đồng), thu đột biến từ khu vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản,...

Cục Thuế TP HCM cho biết, công tác thu ngân sách sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phục hồi của nền kinh tế. Cục thuế TP sẽ nỗ lực hết sức cho công tác triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm trên nguyên tắc vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, vừa triển khai đồng bộ các biện pháp để quản lý hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, khai thác nguồn thu từ đất để bù đắp nguồn thu thiếu hụt do ảnh hưởng các hoạt động kinh tế.

Anh Đào