Tài chính

Thêm một tuần 'èo uột' đấu giá trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước

16:03 | 14/11/2017

Chia sẻ

Theo BVSC, việc gọi thầu trái phiếu chính phủ không thành công trong tuần qua cho thấy lãi suất trái phiếu vẫn chưa thoát hẳn khỏi vùng đáy nên khó hấp dẫn được nhà đầu tư.
them mot tuan eo uot dau gia trai phieu chinh phu cua kho bac nha nuoc
Khối lượng trúng thầu trái phiếu chính phủ qua các tháng (bao gồm cả TPCP và TP được CPBL) (Nguồn: BVSC)

Kho bạc Nhà nước thất bại trong việc đấu thầu trái phiếu

Trong tuần từ 6/11 - 10/11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm với khối lượng gọi thầu mỗi loại kỳ hạn trên đều ở mức 500 tỷ đồng.

Lượng đặt thầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao đối với các kỳ hạn ngắn nhưng tỷ lệ trúng thầu thì giảm mạnh. Cụ thể, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 6,52 lần giá trị gọi thầu nhưng không có đơn vị trúng thầu; Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 3,1 lần giá trị gọi thầu nhưng chỉ 20% trúng thầu tại mức lãi suất 4,87% - tăng 0,02% so với lần trúng thầu gần nhất;

Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 3,37 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 7% tại mức lãi suất 5,41% (giảm 0,1%). Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 1,15 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 1% tại mức lãi suất 6,1%.

Cùng với đó, trong tuần này, Ngân hàng Chính sách Xã Nội cũng tổ chức gọi thầu tại hai loại kỳ hạn 10 năm và 15 năm với khối lượng gọi thầu ở mức 500 tỷ đồng cho mỗi loại. Tỷ lệ trúng thầu đối với hai loại trái phiếu này cao hơn so với trái phiếu của KBNN với tỷ lệ lần lượt là 80% đối với kỳ hạn 10 năm và 40% đối với kỳ hạn 15 năm. Lãi suất trúng thầu tương ứng là 5,9% và 6,2%/năm, cao hơn so với lãi suất của trái phiếu KBNN.

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc gọi thầu không thành công trong tuần qua cho thấy lãi suất các loại kỳ hạn kể trên vẫn chưa thoát hẳn khỏi vùng đáy nên khó hấp dẫn được nhà đầu tư. Cộng với việc không chịu nhiều áp lực do đã hoàn thành 85,3% chỉ tiêu phát hành trong cả năm nên mức độ thành công trong các phiên đấu thầu sắp tới sẽ phụ thuộc vào thanh khoản ngắn hạn của các ngân hàng trong từng tuần.

Lợi suất trái phiếu tăng trên thị trường thứ cấp

them mot tuan eo uot dau gia trai phieu chinh phu cua kho bac nha nuoc

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, và 7 năm tuần qua có xu hướng tăng, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm so với tuần trước đó. Cụ thể, lợi suất các kỳ hạn lần lượt đạt mức 3,95%; 4,133%; 4,345%; 4,637%; 4,918%, 5,505% và 5,985%/năm.

Tổng giá trị giao dịch Outright đạt 21.832 tỷ đồng, tăng 29,18% so với tuần trước. Trong đó, tỷ trọng loại trái phiếu với kỳ hạn còn lại từ 10 - 30 năm chiếm phần lớn với gần 40% tổng giá trị giao dịch, tương đương gần 8.702 tỷ đồng.

them mot tuan eo uot dau gia trai phieu chinh phu cua kho bac nha nuoc
Nguồn: tổng hợp từ BVSC

Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua giảm 2% so với tuần trước đó, về mức 30.621 tỷ đồng.

Trong tuần, khối ngoại bán ròng 590 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, đã có 803 tỷ đồng được mua vào trong khi 1.393 tỷ đồng bị bán ra. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2017 đến nay thì khối ngoại vẫn đang mua ròng 17.268 tỷ đồng.

them mot tuan eo uot dau gia trai phieu chinh phu cua kho bac nha nuoc Huy động thêm 2.010 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kể từ đầu năm 2017, kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 155.090 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại ...

Diệp Bình