Tài chính

Hệ thống chuyển mạch NAPAS tăng 170,6% tổng giá trị giao dịch trong 2019

21:10 | 16/01/2020

Chia sẻ

Quang cảnh Hội nghị (Nguồn: Sbv).

Hệ thống chuyển mạch NAPAS trong năm 2019 tăng trưởng 80,2% về tổng số lượng giao dịch và 170,6% về tổng giá trị giao dịch so với năm 2018.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), ông Nguyễn Quang Hưng, Tổng Giám đốc cho biết trong năm 2019, NAPAS đã hoàn thành đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu.

Hệ thống chuyển mạch NAPAS tăng trưởng 80,2% về tổng số lượng giao dịch và 170,6% về tổng giá trị giao dịch so với năm 2018.

Đặc biệt, không chỉ tăng trưởng về số lượng và giá trị giao dịch, cơ cấu giao dịch thông qua hệ thống NAPAS có sự dịch chuyển từ chuyển mạch ATM .

Cụ thể, tỉ trọng giao dịch ATM năm 2018 chiếm 62%, năm 2019 giảm còn 42% sang chuyển mạch thanh toán liên ngân hàng (tỉ trọng giao dịch thanh toán liên ngân hàng năm 2018 từ 26%, năm 2019 tăng lên 48%).

Xu hướng này thể hiện rõ sự chuyển dịch thói quen của khách hàng từ việc rút tiền qua ATM phục vụ cho việc chi tiêu hàng hàng ngày bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh ngân hàng điện tử.

Công ty đã thực hiện ba lần giảm phí dịch vụ chuyển mạch cho các ngân hàng trong năm 2019.

Như vậy, kể từ khi sáp nhập đến nay, công ty này đã triển khai 4 đợt giảm phí.

Theo đó, miễn hoàn toàn phí dịch vụ đối với các giao dịch qua ATM cho tổ chức thanh toán; miễn phí giao dịch phi tài chính trên ATM cho tổ chức phát hành; giảm tới 70% phí dịch vụ rút tiền qua ATM cho tổ chức phát hành và giảm tới 13,3% phí dịch vụ giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho tổ chức phát hành.

Thu Hoài