Chứng khoán

SSIAM ra mắt Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn (VLGF)

11:20 | 26/10/2021

Chia sẻ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào ra công chúng (IPO) chứng chỉ Quỹ Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (Vietnam Long-term Growth Fund – VLGF).

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam là Quỹ mở cổ phiếu mới của SSIAM, bên cạnh các sản phẩm Quỹ mở Trái phiếu SSIBF và Quỹ mở cổ phiếu SSI-SCA.

Mục tiêu đầu tư của VLGF nhắm tới tăng trưởng giá trị tài sản ròng và tạo thu nhập ổn định trong dài hạn cho NĐT thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu chất lượng cao ở các nhóm ngành có đóng góp quan trọng cho đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, như ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng thương mại, bất động sản, logistic…

Thời hạn nhận đăng ký mua và thanh toán chứng chỉ quỹ lần đầu từ ngày 27/10 đến ngày 16/11. Giá chào bán 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ, miễn phí hoàn toàn phí phát hành (phí mua) chứng chỉ quỹ. Giá trị đăng ký mua tối thiểu lần đầu chỉ 500.000 VNĐ. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán không giới hạn, tối thiểu 5.000.000 (năm triệu) Chứng chỉ quỹ.

Chứng chỉ Qũy Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam - VLGF được phân phối bởi Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) và CTCP Chứng khoán SSI, giám sát bởi Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam). Dự kiến, quỹ VLGF sẽ chính thức bắt đầu giao dịch vào cuối năm 2021.

Theo chia sẻ, VLGF sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động để mang lại lợi nhuận ổn định, bền vững và dài hạn, tập trung phân bổ đầu tư phần lớn tài sản vào cổ phiếu, gồm các cổ phiếu chất lượng cao của các công ty có mô hình kinh doanh mạnh, vị thế đầu ngành, hệ thống quản trị công ty tốt, ban lãnh đạo có năng lực và minh bạch, tình hình tài chính lành mạnh, có triển vọng tăng trưởng dài hạn và được định giá hấp dẫn.

VLGF cũng có thể đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và có tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, VLGF cũng sẽ đầu tư chọn lọc vào các công ty niêm yết có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Phần tài sản còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định.

Bên cạnh đó, VLGF cũng đầu tư vào trái phiếu chính phủ để bào toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định cho quỹ trong trường hợp điều kiện của thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là bất lợi cho các NĐT.

Bà Lê Thị Lệ Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) cho biết:" Chúng tôi nhận thấy xu hướng đầu tư vào các quỹ mở đang gia tăng ngày một nhiều hơn kể từ năm ngoái, đặc biệt là với những người không có nhiều vốn đầu tư ở một thời điểm.

Với sự hấp dẫn của thị trường cổ phiếu và trái phiếu, nhu cầu đối với các sản phẩm này đang tăng lên, cũng như việc mua bán được thực hiện qua quỹ với sự quản lý của những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp."

Hoàng Linh