|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Phú Tài (PTB) tạm dừng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP

08:28 | 11/11/2022
Chia sẻ
Theo kế hoạch ban đầu, Phú Tài dự kiến phát hành 9,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 971.000 cổ phiếu ESOP.

HĐQT CTCP Phú Tài (Mã: PTB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tạm dừng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nguyên nhân được công ty đưa ra là căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/4, Phú Tài dự kiến phát hành hơn 9,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ)  với giá 25.000 đồng/cp.

ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Cổ đông được phép chia nhỏ quyền mua cổ phiếu để chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau theo thỏa thuận.

Còn đối với cổ phiếu ESOP, Phú Tài dự kiến phát hành hơn 971.000 cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cp. Trong đó, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Chốt phiên 10/11, cổ phiếu PTB dừng ở mốc 43.450 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu PTB từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Phú Tài ghi nhận 5.164 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 9%, lợi nhuận trước thuế đạt 521 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu là 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 790 tỷ đồng. Sau ba quý, Phú Tài hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Phú Tài.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 5.345 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 192 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Hàng tồn kho khoảng 1.804 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu, chi phí sản xuất dở dang và thành phẩm.

Cuối quý III, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 1.758 tỷ đồng, chiếm 33% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn khoảng 1.679 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Phú Tài tại ngày 30/9 khoảng 2.759 tỷ đồng bao gồm 490 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh