Kinh doanh

Phân tích văn bản tự động sắp trở thành mặt trận mới trong tiếp thị

07:46 | 21/10/2019

Chia sẻ

Với việc phân tích tự động lượng dữ liệu khổng lồ dưới dạng văn bản, nhà tiếp thị có thể hiểu sâu hành vi, tâm lí và quan điểm của khách hàng, xã hội.

Một nhóm nhà nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, Đại học Northwestern, Đại học Maryland, Đại học Columbia và Đại học Emory đã công bố một báo cáo mới trên Tạp chí Tiếp thị để cung cấp một cái nhìn tổng quan về phân tích văn bản tự động và mô tả cách doanh nghiệp có thể khai thác để tạo ra những qui luật, xu hướng nhằm phục vụ hoạt động tiếp thị.

Đánh giá trực tuyến, cuộc gọi chăm sóc khách hàng, thông cáo báo chí, tin tức, truyền thông tiếp thị và các tương tác khác tạo ra kho dữ liệu văn bản khổng lồ mà doanh nghiệp có thể phân tích để tối ưu hóa dịch vụ và phát triển sản phẩm mới.

phan tich kinh doanh

Doanh nghiệp có thể tổng hợp các dữ liệu chữ viết để hiểu sâu sắc về quan điểm, góc nhìn của các tổ chức xã hội về văn hóa, nhân khẩu học, nhóm và thời gian. Ảnh: bigclasses.com

Vài nghiên cứu cho thấy 80-95% dữ liệu kinh doanh là không có cấu trúc, và văn bản chiếm tỉ lệ lớn. 

Dữ liệu dưới dạng chữ có khả năng cung cấp kiến thức quan trọng về các nhà sản xuất của nó, bao gồm cả danh tính của cá nhân, mối quan hệ của họ, mục tiêu của họ và cách họ thể hiện thái độ và hành vi chính. 

Doanh nghiệp cũng có thể  tổng hợp dữ liệu bằng văn bản để hiểu rõ hơn về các định chế và các tổ chức xã hội, cũng như sự thay đổi của thái độ, quan điểm theo bối cảnh văn hóa, nhân khẩu học, nhóm dân cư và thời gian.

Jonah Berger, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu rằng thời đại số hóa đã tạo ra lượng dữ liệu văn bản khổng lồ. Song để biến dữ liệu văn bản thành tài nguyên hữu ích, các nhà tiếp thị phải biết cách phân loại, phân tích nó để tìm ra những quy luật, xu hướng.

Nhưng làm thế nào các nhà tiếp thị có thể thực hiện việc đó? Nhóm nghiên cứu giải thích cách các nhà nghiên cứu và quản lí có thể sử dụng văn bản để hiểu rõ hơn về các cá nhân và tổ chức tạo ra văn bản. 

Nội dung của văn bản ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ, cách thức người tiêu dùng thay đổi hành vi hoặc thương hiệu thay đổi để tham gia vào các vấn đề mà người tiêu dùng đưa ra chủ yếu phụ thuộc vào nội dung của văn bản. 

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng phân tích văn bản tự động giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sự tương tác, cho phép họ hiểu nhanh những xu hướng, diễn biến trên thị trường.

Mặc dù vậy, nhà tiếp thị nên thận trọng khi phân tích dữ liệu văn bản. Ví dụ, họ không nên giả định rằng yếu tố nào đó có vai trò quan trọng nhất, rồi tìm những thông tin về yếu tố đó từ dữ liệu.

Cách làm hiệu quả nhất là không giả định bất kì điều gì trước khi phân tích, và rút ra qui luật, xu hướng dựa trên kết quả phân tích.Nhạc Dương