|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nước Thủ Dầu Một (TMD) muốn lùi thời gian chào bán 10 triệu cổ phiếu qua đấu giá trên HOSE

10:12 | 04/10/2022
Chia sẻ
Nước Thủ Dầu Một muốn kéo dài thời gian chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá trên sàn HOSE từ quý II/2022 sang tới quý IV/2022 đến quý I/2023.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 25/10. Công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/3.

Cụ thể, TDM dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá tại HOSE. Thời gian dự kiến chào bán từ quý IV/2022 tới quý I/2023 sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Giá chào bán không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/6 19.125 đồng/cổ phiếu.

Với số tiền thu được, TDM sẽ dùng để đầu tư mua cổ phần của CTCP Cấp nước Cần Thơ (143 tỷ đồng)đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An (140 tỷ đồng).

Hồi tháng 3, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, TDM đã được thông qua kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá tại HOSE. Thời gian dự kiến từ quý II/2022 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Như vậy, so với tờ trình đã được thông qua, tờ trình mới có điểm thay đổi là kéo dài thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu từ quý II/2022 sang tới quý IV/2022, quý I/2023.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, TDM ghi nhận doanh thu 230 tỷ đồng, tăng 11,7%; lợi nhuận sau thuế là 92 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về lợi nhuận sau thuế giảm, TDM cho biết nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu hoạt động tài chính tài chính giảm. Cụ thể, khoản cổ tức của năm 2020 từ đầu tư tài chính vào CTCP Nước – Môi trường Bình Dương được ghi nhận trong quý I/2021 và khoản cổ tức của năm 2021 từ đầu tư tài chính vào CTCP Nước – Môi trường Bình Dương được ghi nhận trong quý IV/2021.

Năm 2022, TDM đặt kế hoạch 510 tỷ đồng doanh thu và 236 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 45% mục tiêu doanh thu, 39% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của TDM2.428 tỷ đồng. Tiền, khoản tiền tương đương với tiền 111 tỷ đồng.

Nợ vay của doanh nghiệp khoảng 358 tỷ đồng tính tới cuối quý II. Vốn chủ sở hữu là 1.912 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 193 tỷ đồng.

Lâm Anh