Doanh nghiệp

Nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ, Hữu Nghị muốn bán toàn bộ cổ phiếu quĩ nhằm tái cơ cấu

09:34 | 12/09/2019

Chia sẻ

Chỉ tính riêng các khoản nợ vay ngắn, dài hạn của Thực phẩm Hữu Nghị tại thời điểm kết thúc quí II năm nay đã lên tới gần 670 tỉ đồng, trong khi đó tổng tài sản 1.033 tỉ đồng.
hoichoxuan2018%20%286%29

Thực phẩm Hữu Nghị là thương hiệu bánh kẹo lâu nă của TP Hà Nội

Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã: HNF) vừa thống nhất nghị quyết bán toàn bộ 1,18 triệu cổ phiếu quĩ với mục đích tăng lượng cổ phiếu lưu hành, tái cơ cấu nguồn vốn của công ty.

Thực phẩm Hữu Nghị có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, tại thời điểm 30/6/2019, giá trị ghi sổ của phần cổ phiếu quĩ là gần 50 tỉ đồng. Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu HNF hiện dao động quanh ngưỡng 40.000 đồng/đơn vị với thanh khoản không đáng kể. 

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, thanh khoản ít, thị giá cổ phiếu HNF tỏ ra dễ bị tác động trên thị trường. Hồi tháng 4 năm nay, có thời điểm cổ phiếu này vượt mức 120.000 đồng/đơn vị nhưng đến hiện tại chỉ còn 1/3.

Cổ đông lớn nhất của Thực phẩm Hữu Nghị hiện là CTCP DNA Holding nắm 38,3%; các cổ đông cá nhân khác gồm bà Lê Mai Dịu nắm 16,28%, ông Trịnh Anh Đức nắm 12,5% và ông Trịnh Trung Sơn nắm 11,98%. 

Trong khi đó, CTCP DNA Holding lại là doanh nghiệp do ông Trịnh Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch HĐQT nắm giữ tới 98%. 

Báo cáo tài chính bán niên 2019 của Thực phẩm Hữu Nghị cho thấy việc đây là một doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy lớn. Cụ thể nợ phải trả cuối kỳ đạt mức 769 tỉ đồng, gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay ngắn hạn 379 tỉ đồng, nợ vay dài hạn 289 tỉ đồng; tổng cộng 668 tỉ đồng. 

Nửa đầu năm 2019, Thực phẩm Hữu Nghị đạt doanh thu thuần 579 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi ròng 13,6 tỉ đồng, giảm 12%. 

Đông A