Chứng khoán

Ngày 26/5, Tracodi lên sàn HOSE, giá tham chiếu 16.000 đồng/cp

17:21 | 17/05/2017

Chia sẻ

Tracodi sẽ niêm yết gần 32,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ là 325 tỷ đồng. 

Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - Tracodi (Mã: TCD) sẽ chính thức niêm yết gần 32,5 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Vốn điều lệ của Tracodi khoảng 325 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng/cp với biên độ giao động giá là +/-20% so với giá tham chiếu.

Theo báo cáo tài chính quý I, Tracodi đạt gần 168 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng gần 93%. Lãi sau thuế là 15 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. EPS của Tracodi đạt 341 đồng.

Tracodi có khoảng 2.148 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm khoảng 85% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải trả cho các công ty liên quan là 1.730 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 14,5 tỷ đồng, trong khi quý I/2016 là 1.226 tỷ đồng chủ yếu do giảm các khoản phải trả.

Năm 2016, Tracodi đạt 835 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 4 lần; lãi sau thuế là 61 tỷ đồng; tăng 139% so với năm 2015.

Tracodi là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực gồm: Cung ứng lao động, Khai thác chế biến vật liệu xây dựng, Thương mại nông sản, Xây dựng hạ tầng và phát triển dự án.

Hoàng Kiều