|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng Quốc dân đặt kế hoạch tăng vốn gấp đôi qua phát hành 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ

20:37 | 19/03/2023
Chia sẻ
NCB dự kiến sẽ phát hành 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn lên trên 11.800 tỷ đồng. Phương án phát hành dự kiến sẽ được thực hiện trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên với kế hoạch lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại đạt 16 tỷ đồng, con số thực hiện năm ngoái là 41,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng tài sản ước đạt 94.500 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 57.700 tỷ đồng, tăng 20,9% và huy động khách hàng đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 6,3%.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ NCB.

Ngân hàng cũng đánh giá ngành ngân hàng năm 2023 sẽ phải đối mặt với những thách thức như rủi ro vỡ nợ chéo từ trái phiếu và bộ đệm an toàn vốn còn mỏng.

Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, NCB dự kiến sẽ khai thác vào phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp, có thu nhập cao, chủ sở hữu doanh nghiệp, phát triển ngân hàng số hướng đến giới trẻ. Trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các khách hàng hiện hữu, khách hàng thuộc chuỗi cung ứng của các đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện với NCB.

Bên cạnh đó, ngân hàng cho biết sẽ quyết liệt hơn trong công tác xử lý nợ có vấn đề,đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý nợ theo đúng lộ trình, kế hoạch đã cam kết với HĐQT và Đề án cơ cấu lại ngân hàng đã trình NHNN, thực hiện bám sát đề án cơ cấu lại của NHNN.

Năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 309 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cam kết với NHNN, NCB sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để trích lập các khoản cần xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, do đó lợi nhuận trước thuế của NCB còn lại 1,2 tỷ đồng.

Tại đại hội, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, tiếp tục không chia cổ tức.

Tăng vốn gấp đôi thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NCB cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.601,5 tỷ đồng lên 11.801,5 tỷ đồng (tăng 6.200 tỷ đồng)thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư) với quy mô tương đương 111% vốn điều lệ của NCB tại thời điểm chào bán.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán tối đa 620 triệu cổ phiếu có thể một hoặc nhiều đợttùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành là trong các năm từ 2023 đến 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán trong mỗi đợt phát hành. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

 Ngân hàng TMCP Quốc dân (Ảnh: NCB). 

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động; nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh; mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan;...

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành mỗi đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Cũng tại đại hội, việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được NCB trình cổ đông thông qua. Trước đó, ngày 16/3 vừa qua, bà Trần Thị Hà Giang, hiện là Trưởng Ban kiểm soát NCB đã có đơn gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát xin từ nhiệm chức vụ vì lý do cá nhân.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của NCB sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 8/4/2023 tại Hội trường tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diệp Bình

Khi nào chứng khoán Việt Nam vào chu kỳ ‘uptrend’: Góc nhìn từ ẩn số lãi suất và trái phiếu doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp khép lại quý đầu tiên của năm 2023. Đến hẹn lại lên, ông Petri Deryng - nhà quản lý quỹ ngoại Pyn Elite Fund vừa có báo cáo đánh giá về thị trường và giải đáp câu hỏi phần đông nhà đầu tư quan tâm “khi nào chứng khoán Việt Nam tăng tốc?”.