Tài chính

Moody's hoàn tất đánh giá tín nhiệm định kì đối với ngân hàng VIB, mức B1

16:55 | 18/04/2019

Chia sẻ

Moody's Investor Service (Moody's) đã hoàn thành đánh giá xếp hạng định kì đối với ngân hàng VIB cũng như các xếp hạng khác có liên quan.
Moodys hoàn tất đánh giá tín nhiệm định kì đối với ngân hàng VIB, mức B1 - Ảnh 1.

Moody's hoàn thành đánh giá xếp hạng cho ngân hàng VIB.

Hoạt động đánh giá này được thực hiện thông qua đánh giá danh mục đầu tư của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), trong đó Moody's đã tái xem xét mức độ phù hợp của xếp hạng theo các phương pháp nghiên cứu chính, các phát triển gần đây, so sánh hồ sơ tài chính và hoạt động của VIB so với các ngân hàng khác.

Hoạt động đánh giá không bao gồm một ủy ban xếp hạng. Kể từ ngày 1/1/2019, Moody's đã phát hành thông cáo báo chí sau mỗi lần đánh giá định kì nhằm thông báo kết quả.

Ấn phẩm này không công bố hoạt động xếp hạng tín dụng và cũng không phải yếu tố cho thấy khả năng sẽ có hoạt động xếp hạng tín dụng trong tương lai gần.

Xếp hạng tín dụng và triển vọng/đánh giá không thể thay đổi trong đánh giá danh mục đầu tư, do đó, không bị ảnh hưởng bởi thông báo này.

Tóm tắt đánh giá của Moody's về VIB:

Xếp hạng tiền gửi và nhà phát phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ dài hạn ở mức B1 của ngân hàng VIB phù hợp với đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) B1, theo đó phản ánh sự cải thiện về sức mạnh tín dụng độc lập của ngân hàng này, đặc biệt là về chất lượng tài sản khi VIB đã loại bỏ hoàn toàn trái phiếu VAMC.

Song song với chất lượng tài sản tốt hơn, BCA còn phản ánh kì vọng của Moody's về lợi nhuận của VIB đã cải thiện và có thể hỗ trợ vốn hóa.

VIB phụ thuộc nhiều vào vốn vay trên thị trường tiền tệ, tuy nhiên rủi ro cũng được giảm bớt phần nào vì bảng cân đối kế toán có thanh khoản cao của ngân hàng này

Mặc dù Moody's cho rằng Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ vừa phải (Ba3 ổn định) khi cần thiết, điều này không dẫn đến bất kì sự thay đổi nào bởi BCA của VIB chỉ thấp hơn một bậc so với xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Trần Nam Thi