|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HOSE đưa cổ phiếu POM, HPX, IBC, HVN, TTB vào diện cảnh báo kể từ 11/7

15:06 | 05/07/2023
Chia sẻ
Các cổ phiếu gồm POM, HPX, IBC, HVN và TTB sẽ bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 do các công ty trên chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) mới đây đã có quyết định đưa 5 cổ phiếu gồm POM (CTCP Thép Pomina), HPX (CTCP Đầu tư Hải Phát), IBC (CTCP Đầu tư Apax Holdings), HVN (Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP), và TTB (CTCP Tập đoàn Tiến Bộ) vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7.

Lý do được HOSE đưa ra là do các tổ chức niêm yết trên chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

Ngoài vi phạm trên, các cổ phiếu này cũng đang ở diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch hoặc đình chỉ giao dịch do các vi phạm khác. Cụ thể, cổ phiếu TTB vẫn thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch từ ngày 7/7.

Cổ phiếu HPX đồng thời thuộc diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Tương tự, cổ phiếu IBC được theo dõi ở diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Với POM, mã này đồng thời được theo dõi ở diện cảnh báo và kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là âm 444,68 tỷ đồng; công ty chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; và chậm nộp BCTC năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp. 

Cổ phiếu HVN thuộc diện kiểm soát do công ty chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6 là âm, vốn chủ sở hữu âm căn cứ BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022.

Diệu Nhi