Nhà đất

Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc trước ngày 10/2

19:13 | 07/02/2017

Chia sẻ

Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu lập, hiện đang hoàn thiện báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng. Thành phố yêu cầu hoàn chỉnh đồ án trước ngày 10/2.
hoan chinh do an quy hoach chung do thi hoa lac truoc ngay 102
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc được xác định mục tiêu là khu đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, khoa học giáo dục, văn hóa, thương mại... (Ảnh minh họa: Lao động)

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, Thành phố giao các đơn vị nghiên cứu quy hoạch để đề xuất những phương án nhằm phát triển khu đô thị sinh thái, hiện đại. Nhưng thực tế, liên danh gồm Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thu Hà và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng có đề xuất khác nhau.

UBND TP yêu cầu hai công ty này phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thống nhất ý tưởng mới theo một phương án, đồng thời xác định rõ quy mô, vị trí dự án đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/500. Việc bổ sung ý tưởng mới (nếu có) cần tránh điều chỉnh lớn so với định hướng quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp, hoàn thiện nội dung đồ án, các đơn vị này cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì rà soát thủ tục pháp lý toàn bộ các dự án đã giao đất, dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch. Sở đánh giá tình hình thực hiện, nhu cầu và năng lực của các nhà đầu tư từng dự án, hướng dẫn những nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục triển khai dự án và đề xuất thu hồi đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Các khu đất, dự án cần được phân loại thành những dự án đã xây dựng đưa vào sử dụng; dự án đang xây dựng và dự án chưa xây dựng để có phương án quy hoạch. Quy hoạch phải theo nguyên tắc hạn chế ít nhất việc thu hồi đất quốc phòng, chỉ xem xét điều chỉnh nhỏ, khu đất chưa xây dựng có thể thỏa thuận với Bộ Quốc phòng phương án chuyển đổi vị trí diện tích đất khác.

Thành phố yêu cầu hoàn chỉnh đồ án trước ngày 10/2 để tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua, làm cơ sở trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc được xác định mục tiêu là khu đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, khoa học giáo dục, văn hóa, thương mại, thể thao có giao thông kết nối với tầm nhìn dài hạn.

Linh Lê