|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu VNM, SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD

20:00 | 29/07/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SPD, CMX, SMN, MED, TTD, APH, MBS, VDL, MED, TTD, VNM.

Đăng ký bán ra: SMN, MED, TTD, APH, MBS

CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (Mã: SMN): Ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 10.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-30/8.

CTCP Dược Trung ương Mediplantex (Mã: MED): Ông Nguyễn Ngọc Hưng, em ruột ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 668.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 21-27/7.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 218.794 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 21-26/7.

CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Mã: TTD): Ông Nguyễn Ngọc Chiếu, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 29.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-30/8.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH): Cổ đông Nirav Sudhir Patel, Thành viên HĐQT đăng ký bán 696.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 1/9.

CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS): Ông Lê Thành Nam, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 414.084 cổ phiếu (tương đương 0,15% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-31/8.

Đăng ký mua vào: VDL, MED, TTD, VNM

CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (Mã: VDL): Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP thông báo đã mua 5.613.217 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 25/7.

CTCP Dược Trung ương Mediplantex (Mã: MED): Ông Trần Nguyễn Hoàng Ân, con ông Trần Hoàng Dũng, Tổng giám đốc đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-30/8.

CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Mã: TTD): Bà Phan Thị Thanh Nga, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc đăng ký mua 10.000 cỏ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-30/8.

Ông Tôn Thất Minh, Giám đốc đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-30/8.

CTCP Sữa Việt Nam (Mã: VNM): Cổ đông PLATINUM VICTORY PTE.LTD. đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 4-31/8.

Cổ đông lớn: SPD, CMX

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Mã: SPD): Ông Lâm Văn Đỉnh thông báo đã bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu (tương đương 8,33% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 25/7.

CTCP Camimex Group (Mã: CMX): Công ty TNHH ES VINA thông báo đã mua 65.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 27/7.

Thu Hà