|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu CTA, DPS, HWS, EVE, SMT, BCG, DGW, TVB, ACB, TVC, HJS, THP, AAT, BAF, SSB

20:00 | 28/09/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu CTA, DPS, HWS, EVE, SMT, BCG, DGW, TVB, ACB, TVC, HJS, THP, AAT, BAF, SSB.

Đăng ký bán ra: SMT, BCG, DGW, TVB, ACB

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): CTCP Louis Capital thông báo đã bán toàn bộ 2.800.100 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 20-23/9.

CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG): Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên HĐQT đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 3/10.

CTCP Thế giới số (Mã: DGW): Bà Tô Tiểu Ngọc, Giám đốc đăng ký bán 120.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 3/10 đến ngày 1/11.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB): Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 3/10 đến ngày 1/11.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Mã: ACB): Bà Đặng Thị Thu Vân, Giám đốc thông báo đã bán 70.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từu ngày 25/8 đến ngày 23/9.

Đăng ký mua vào: TVC, HJS, THP, AAT, BAF, SSB

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 345.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 19-23/9.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (Mã: HJS): CTCP Đầu tư iCapital đăng ký mua 700.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 3-28/10.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Mã: THP): Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 800.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 3-28/10.

CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (Mã: AAT): Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/8 đến ngày 28/9.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF): CTCP Siba Holdings đăng ký mua 24,6 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 28/10.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 3/10.

Cổ đông lớn: CTA, DPS, HWS, EVE

CTCP Vinavico (Mã: CTA): Ông Lê Tuấn Điệp thông báo đã mua 151.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 23/9.

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (Mã: DPS): Ông Lê Tuấn Điệp thông báo đã bán 300.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 23/9.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (Mã: HWS): Ông Trương Phước Tuệ thông báo đã bán 400.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 22/9.

CTCP Everpia (Mã: EVE): America LLC thông báo đã mua 800.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 23/7.

 

Thu Hà