Doanh nghiệp

Exxon Mobil tìm cách bán tài sản ở eo biển Bass ngoài khơi Australia

10:06 | 20/09/2019

Chia sẻ

Thông tin từ Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI), Exxon Mobil đang tìm cách bán 50% cổ phần tại dự án phát triển mỏ Gippsland Basin nằm ở eo biển Bass, ngoài khơi Australia.
exxon-mobil-tim-cach-ban-tai-san-o-eo-bien-bass-uc

ExxonMobil hiện vẫn đang nắm giữ 25% cổ phần tại dự án LNG Gorgon ở Úc.

Theo CPTI,  Tập đoàn Exxon Mobil đang có kế hoạch rà soát danh mục các tài sản trên toàn thế giới của mình. Trong đó, việc thoái vốn tại dự án phát triển mỏ Gippsland Basin nằm ở eo biển Bass là do sản lượng tại mỏ này đang suy giảm.

ExxonMobil là nhà điều hành tại dự án này trong liên doanh 50-50 với Tập đoàn khai thác mỏ BHP Group. Tuy nhiên, BHP từ chối bình luận về việc công ty có thể sẽ bán cổ phần của mình tại dự án hoặc quan tâm đến việc mua cổ phần của ExxonMobil hay không.


HT